Projekter

701 640 Civilian

Skraldecaféen

Skraldecaféen er startet som et mobilt pop-up køkken, bygget af genbrugsmaterialer. Det er et fællesskabsdrevet socialøkonomisk oplevelseskøkken. Det blev første gang sat op i Mølleparken i Aarhus i Juli 2015, og siden er det blevet til mere end 100 arrangementer, ikke kun i Aarhus, men også i Roskilde, Ebeltoft, Aalborg, Randers og Silkeborg. Skraldecaféen er…

Læs mere
638 481 Civilian

BISTAD

BISTAD producerer honning og andre biavlsrelaterede produkter i Østjylland i et samspil mellem udsatte borgere, frivillige og ansatte. Vores arbejde handler om bierne og den honning, de giver os. Vores hverdag handler om at skabe et rummeligt fællesskab, hvor alle kan bidrage. I BISTAD er vi meget optagede af, hvordan vi kan skabe et arbejdsfællesskab som er givende for…

Læs mere
813 611 Civilian

Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab

En forening drevet frem af ildsjæle og deres glæde ved økologi Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab er en foreningen, som forsyner medlemmerne med lokalproduceret, økologisk frugt og grønt af høj kvalitet, der er til at betale. Foreningen drives af frivillige kræfter, der brænder for økologi. Vi holder til i Grøn Vogn på Institut for (X) sammen med…

Læs mere
3017 3018 Civilian

ANTV

ANTV – Anerkendende tv er en kogemaskine for visuel og social virkelighedsberøring. Livskvalitet og kreativitet. Fleksibilitet og alsidighed. Inspirerende og udfordrende. Accept, nærvær, tillid og visualitet. Farverigt i dybden. Social rummelighed. Humlebier i mediestunt. ANTV er en socialøkonomisk virksomhed, som beskæftiger sig med tv og video indenfor felterne psykiatri, sundhed, udsatte grupper. Vi har en landsdækkende…

Læs mere
1209 1079 Civilian

Rethink Human Being

Rethink Human Being er en non-profit organisation startet og drevet af dedikerede mennesker. Fælles for de mange projekter vi kører er begrebet Væredygtighed. Begrebet adskiller sig fra et begreb som Væredygtighed ved at tage udgangspunkt i individets indre – motivation. Mens bæredygtighed handler om de sociale og økonomiske systemer vi bygger, så handler Væredygtighed om bevidsthed og væren-i-verden. Den…

Læs mere
960 960 Civilian

Kunstnerlavet KIT

Initiativet til Kunstnerprojektet KIT blev taget af en gruppe lokale ildsjæle, som i 2010 rejste midler til gennemførelse af et toårigt projektforløb. Kunstnerlavet KIT er opstået i en periode hvor stadig flere tomme butikslokaler dominerede bybilledet i Skælskør bymidte. Det blev tydeligt, at skulle Skælskør overleve som et levende sted at bo og en aktiv…

Læs mere
206 206 Civilian

HippoRun

Mit hjerte brænder for børnene i Kenyas fattige Bondo-provins, hvor jeg er planfadder for to børn, som jeg besøger hvert år. Besøgene i Bondo har tydeliggjort, at ekstrem fattigdom ofte hænger sammen med undertrykkelse af børns helt basale rettigheder og manglende skolegang. Og i en kultur præget af traditioner, hvor piger ikke får de samme…

Læs mere
2444 1933 Civilian

Yduns Have

Ved Alstrup på Samsø, lige ved Stavns Fjord, dyrkes der økologiske frugt og grøntsager på Yduns Have. Vi er Hester Callaghan og Bjarke Jensen, et ungt par uddannede økologer der overtager denne fondsejede gård i 2018. Yduns Have er den første gård, der blev opkøbt af Jordbrugsfonden Økologisk Samsø i 2016. Formålet med jordbrugsfonden er…

Læs mere
1544 1150 Civilian

Økologisk Samsø

Et fremtidssikret og fællesskabsstøttet landbrug på Samsø En lille gruppe borgere på Samsø stiftede i april 2013 Foreningen Økologisk Samsø, som nu har knap 300 betalende medlemmer. Formålet er at formidle om økologi og bæredygtighed, samt binde landmænd og forbrugere tætte sammen. Vi har en aktiv forening med mange frivillige, og er synlige året rundt…

Læs mere
940 731 Civilian

Samsø Festival

Samsø Festival Forening står bag den årlig Samsø Festival – Danmarks hyggeligste festival – som er afholdt hvert år i uge 29 siden 1990. I året 1989 inviterede en initiativgruppe alle foreninger på Samsø til et møde på Brundby Hotel for at skabe interesse omkring opstart af en festival. For at få gang i kulturen…

Læs mere
1843 1536 Civilian

Energiakademiet

Samsø Energiakademi er et hus, hvor folk mødes om en bæredygtig fremtid. Samsø Energiakademi, er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet er et forsamlingshus hvor øens mange foreninger afholder møder og sammenkomster. Alle Energiakademiets projektansatte bor på Samsø. De har forskellige kompetencer inden for bæredygtig udvikling med baggrund i Samsøs status som Fossil…

Læs mere
1800 1365 Civilian

Samsø Råvarefestival

Samsø Råvarefestival drives af den frivillige forening af samme navn. Festivalen beror helt og aldeles på frivillige ildsjæles arbejdsindsats og skylder på den måde sin eksistens til lokalsamfundets begejstring over og tilslutning til arrangementet. Og begejstringen plejer at være stor 🙂 Udover den frivillige bestyrelse, som mødes ca. 12-14 gange årligt for at planlægge, får…

Læs mere
3085 2337 Civilian

Byparken i Ugelbølle

Vi er heldige! Alle landsbyens borgere råder nemlig over 24.000 m2 bypark i hjertet af Ugelbølle. Det er en usædvanlig gave, en stor glæde og en kæmpe udfordring! Syddjurs Kommune ejer det store areal på ca. 14.000 m2. Friskolen ejer den resterende del på ca. 10.000 m2. Syddjurs Kommune har sørget for anlæg af eksisterende stier…

Læs mere
494 361 Civilian

Havhaven Ebeltoft Vig

Danmarks første havhave blev anlagt i Ebeltoft, og den har ført til flere havhaver rundt om i landet og indtil nu to nye, lokale virksomheder som arbejder med tangprodukter. Havhaven ligger i Syddjurs Kommune, som er beriget med en ca. 140 km lang kystlinje og en velbevaret kystkultur. Den sidste efterårssol skinner over den særegne…

Læs mere
427 349 Civilian

Friland

Friland blev til som et forsøg på at komme væk fra gælds-slaveriet, tilskudsjunglen og affaldsbjergene. En ny selvbygget landsby, hvor hjemmearbejdspladser og etablering af virksomheder skal sikre liv i landsbyen til daglig. Formidling om de mange aspekter af Frilandslivet har haft prioritet fra starten gennem samarbejdet med DR og senere mest via rundvisninger, foredrag og…

Læs mere
734 588 Civilian

Den ny Maltfabrik

I hjertet af Ebeltoft troner en gammel rødkalket maltfabrik med kamtakker, skorstene og masser af sjæl. I industrialiseringens tidsalder var S. B. Lundbergs Maltfabrik fra 1861 lokalt set et økonomisk og socialt omdrejningspunkt med produktion af malt til det øvrige Danmark og det fjerne udland, og fabrikken sikrede flere hundrede lokale borgere beskæftigelse. Produktionen lukkede…

Læs mere
1167 936 Civilian

Grobund

Foreningen Grobund er igang med at etablere et økosamfund ved Ebeltoft Færgehavn på Djursland. Det skal være et gæld- og affaldsfrit leve- og iværksætterfællesskab. Økosamfundet kommer blandt andet til at inkludere beboelse, økologisk landbrug, højskole, fælleshus og en fabrik, som rummer fantastiske muligheder for alle typer virksomheder, der ønsker at arbejde med grøn omstilling. Vi…

Læs mere
960 720 Civilian

Mols i Udvikling

Mols har på ganske få år vendt tendensen med faldende børnetal, fraflytning og tiltagende mat ”udkantsstemning” til i dag at være et område i rivende udvikling med mange tilflyttere, et spirende kreativt og innovativt miljø og et stærkt lokalt fællesskab på tværs af områdets mange landsbyer. Forklaringen på dette markante skift skal bl.a. findes i…

Læs mere
845 1025 Civilian

Student & Innovation House

I 2013 var der en lille gruppe studerende ved Copenhagen Business School (CBS), der havde en drøm om at skabe et sted, hvor vi kan mødes på tværs af uddannelsesinstitutioner. Student & Innovation House er resultatet af denne drøm. Et sted, hvor vi studerende, kan anvende vores teoretiske viden i praksis, arbejde i innovative fællesskaber…

Læs mere
850 565 Civilian

Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge Skulpturpark blev indviet i 1995, hvor en gruppe ildsjæle fra Ryslinge realiserede ideen om en natur- og kunstpark, som skulle være til glæde for byens borgere og for besøgende i Ryslinge. Parken ligger i en flad dal. Da isen smeltede efter sidste istid for ca. 10.000 år siden, blev det meste ler skyllet bort.…

Læs mere
1315 622 Civilian

Fællesgartneriet

Formålet med Fællesgartneriet var at udnytte en eksisterende ressource – et nedlagt gartneri med masser af muligheder for at dyrke store mængder fødevarer. Vi ønsker at vise, hvordan man med ganske få midler og materialer kan skabe liv og aktiviteter, der samler folk i byen og giver dem livskvalitet. Et drivhus er ideelt ikke blot…

Læs mere
969 807 Civilian

Friends of Cold Hawaii

Foreningen Friends of Cold Hawaii har som sit formål dels at afholde årligt tilbagevendende internationale begivenheder med surfing som omdrejningspunkt. Dels arbejder foreningen for at videreudvikle kendskabet til Cold Hawaii og styrke Cold Hawaii’s betydning for Thisted Kommune og Nordjylland. Friends of Cold Hawaii har siden 2010 hvert år i september måned arrangeret PWA Worlds…

Læs mere
2000 1500 Civilian

Forundringens have

Vores forbillede i Forundringens Have er den uberørte natur med en mangfoldighed af planter, mikroorganismer og nyttige insekter. Forundringens Have, der dyrkes biodynamisk, er ganske vidst ikke uberørt natur, men selv om vores grøntsager er forædlede kulturplanter, så er deres grundlæggende krav de samme som deres vilde slægtninges: De trives bedst, når man efterligner naturen…

Læs mere
1391 1007 Civilian

Als-Esport

E-sport er det seneste år den hastigst voksende sportsgren i Danmark. Jeg tog kontakt til vores lokale fodboldklub for at høre, om de ville have e-sport som en aktivitet i foreningen. Deres svar var ”ja”, men de ikke havde de nødvendige ressourcer. Så de spurgte om jeg ville være primus motor på projektet. Da jeg…

Læs mere