Als-Esport

Sydals / Oktober 1, 2017

Als-Esport

1391 1007 Civilian

E-sport er det seneste år den hastigst voksende sportsgren i Danmark. Jeg tog kontakt til vores lokale fodboldklub for at høre, om de ville have e-sport som en aktivitet i foreningen. Deres svar var ”ja”, men de ikke havde de nødvendige ressourcer. Så de spurgte om jeg ville være primus motor på projektet. Da jeg selvfølgelig mente, at det var et godt projekt, sagde jeg ”ja”, fik hurtigt en IT-kyndig person med på vognen, og der blev oprettet hjemmeside og facebookside. Derfra tog det fart, vi stiftede foreningen Als-Esport i februar 2017 og afholdte i april 2017 et LAN-party, som blev en kæmpe succes. Vi fik mange frivillige hjælpere og trænere, hvoraf de fleste selv tog kontakt til os.Vi er i dag 5 mand i bestyrelsen samt en kasserer, som alle er håndplukket. I forhold til vores kasserer lavede jeg et opslag på Facebook, efter 10 min var posten som kasser besat.

Mange som interesserer sig for computerspil har manglet et sted at gå hen, hvor de kan være en del af et fællesskab. Dette har de fundet gennem Als-Esport.

Vi arbejder ud fra følgende fælles værdigrundlag:

– Vi hjælper hinanden

– Vi gør hinanden bedre

– Ingen mobning

– Fællesskab og kammeratligt samvær.

Vi arbejder med udbredelse af e-sport i foreningsmiljøet, forebyggelse af mobning & racisme, udvikling af gaming-færdigheder såvel som personlige kompetencer, ligesom vi tilbyder og udvikler kost- og motionstiltag.

Vi har 11 game PC’ere med 24” gaming skærme til rådighed, og der kan bl.a. spilles CSGO, League of Legends, Minecraft og FIFA.

Vi ønsker at skabe en base for hovedsageligt unge mennesker fra alderen 10 år og opefter. Unge (m/k) der brænder for e-sport på begynder til eliteniveau. Det opnår vi ved at tilbyde kvalificerede lokaler, udstyr og veluddannede trænere i et velfungerende foreningsmiljø.

Thomas Larsen, formand www.als-esport.dk