Bak op om ildsjælene

Anne Skovbro / marts 7, 2018

Bak op om ildsjælene

845 845 Civilian

Bak op om ildsjælene – deres indsats gør underværker.

De gør verden til et lidt bedre sted, og de gør det for lokalområdet og fællesskabets skyld. Frivillige ildsjæle er sociale entreprenører og dynamoer for udvikling – i byen, på landet og dér, hvor det offentlige ikke kan eller vil være med. Men ildsjælene kan ikke alt selv. Skal deres arbejde lykkes, har de ofte brug for opbakning, viden og måske økonomisk støtte.

Et forsamlingshus omdannet til ungdomsteater og musicalskole for områdets børn og unge. Landsbyens nedlagte købmandsforretning forvandlet til lokalt forankret socialøkonomisk virksomhed. Og en nedlagt biograf, der genopstår som lokalsamfundets mødested efter 25 års tornerosesøvn. Det er blot tre eksempler på, hvad der kan ske, når frivillige ildsjæle går sammen om en projektidé og stædigt bliver ved, til den er ført ud i livet.

Nogle gange er ildsjælenes mål at renovere en bygning af lokal eller kulturhistorisk betydning. Andre gange er bygningen ramme om en social eller kulturel aktivitet. Men i alle tilfælde skaber ildsjælene nyt liv i bygningerne og livskvalitet i lokalsamfundet. Ildsjælene går til arbejdet med ildhu og entusiasme, og for relativt små midler skaber de store forandringer. Blandt andet derfor er de en kæmpe drivkraft og ressource for lokal udvikling og livskvalitet.

Levedygtige projekter og fællesskaber
I Realdania har vi længe støttet ildsjæle i det byggede miljø med at føre deres idéer ud i livet, og i den tid har vi oplevet en verden af passion, idérigdom og fællesskab. Oprindeligt havde vi ikke en egentlig strategi for at støtte de frivillige projekter, men ansøgningerne blev flere og flere, og i kølvandet fulgte positive, varige og bæredygtige resultater.

Er projektet forankret i lokale netværk? Udspringer idéen af et konkret oplevet behov? Ja, så viser erfaringerne, at de også har en større chance for at lykkes på den lange bane. Fælles for de ildsjæleprojekter, vi har støttet, er, at de er solidt forankret i lokalsamfundet. Og derfor står frivillige hænder klar til at bære den gode idé videre, når byggefasen er slut.

Det har også vist sig, at ildsjælenes projekter handler om mere end byggeri. Ved siden af projekternes konkrete fysiske forandringer følger en social effekt, som er mindst lige så vigtig. Ildsjælene bygger bro på tværs af lokale skel som alder, køn og baggrund. Selve byggeprojektet giver anledning til at mødes, og når arbejdsdagen eller projektet er slut, lever fællesskabet og de sociale relationer videre.

Samarbejde gavner alle
At være ildsjæl er ikke altid let. Nye idéer og måder at gøre tingene på kan godt møde modstand, både i lokalsamfundet og på det på det kommunale niveau. Og det kommunale system kan være en udfordring for utålmodige frivillige, der brænder for at skabe forandring her og nu.

I de kommuner, hvor samarbejdet mellem ildsjæle og kommune trives, gavner det begge parter. Ildsjælene får mere holdbare projekter. Og kommunens medarbejdere får en anledning til at blive mere opmærksomme på lokale udfordringer, uudnyttede ressourcer og andre ’blinde pletter’ og kan også få sat konkrete ansigter på lokalsamfundet.

Ildsjæle skaber underværker
I Realdania er vi stolte af at bidrage til ildsjælenes arbejde med bl.a. kampagnen Underværker. De engagerede ildsjæle spiller deres ideer ind i det kollektiv af aktører, der driver den lokale udvikling over hele landet. Kommunerne selvfølgelig, men også det lokale foreningsliv og erhvervslivet. Og de mest langtidsholdbare projekter er ofte dem, hvor flere aktører arbejder sammen. Vi er fulde af beundring over for ildsjælenes skaberkraft, men de kan sjældent løfte projekterne helt alene. Det kræver både støtte og nogle gange økonomisk bistand fra andre sider – f.eks. kommuner, erhvervsliv eller filantropiske aktører. Derfor giver Realdania med Underværker-kampagnen og tidligere med Byggeriets Ildsjæle en økonomisk håndsrækning til det enkelte projekt, hjælper med at kvalificere de gode idéer og skaber mulighed for, at ildsjælene kan mødes på tværs, dele erfaringer og inspirere hinanden. Vi har også udarbejdet en projekthåndbog, der kan bruges af alle ildsjæle med et godt projekt i maven – og som gerne vil have en guide til at komme videre med det. Håndbog i projektudvikling kan downloades her.

Når de er bedst, er ildsjælene pionerer, der viser vej til nye, kreative og bæredygtige løsninger på både lokale, nationale og globale udfordringer. Og ofte bliver evt. indledende skepsis hos andre parter vendt til begejstring, når først projekterne tager fart. Selv om mange må gå lange omveje, før succesen er i hus, betyder ildsjælenes ambitionsniveau og hårde arbejde også, at drømme kan blive til virkelighed. Det er værd at bakke op om.

Underværker.dk kan du læse mere om ildsjæleprojekter fra hele landet, som har fået støtte gennem Realdania-kampagnen Underværker. Siden 2014 er der gennemført seks ansøgningsrunder i kampagnen, hvor ildsjæle fra hele landet har budt ind med deres idéer og fået støtte til at føre dem ud i livet. De udvalgte projekter fra sjette og seneste ansøgningsrunde offentliggøres i løbet af marts.

Anne Skovbro, filantropidirektør www.realdania.dk