BIEN

Herning / februar 1, 2018

BIEN

372 362 Civilian

BIEN Danmark (forkortelse af Basic Income Earth Network) – borgerløns-bevægelsen i Danmark er en græsrodsbevægelse, der som formål har at indføre ubetinget basisindkomst (UBI) i Danmark. Græsrodsbevægelsen tager sit udspring i 1978 med bogen ”Oprør fra Midten”, som beskriver en vision om et humanistisk ligevægtssamfund. Forfatterne var daværende kulturminister fra De Radikale K. Helveg Petersen, professor i fysik Niels I. Meyer og forfatteren Villy Sørensen. Politisk arbejdede Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i 90’erne med seriøse forslag, der desværre ikke blev vedtaget. Da spørgsmålet sidst i halvfemserne blev drøftet i Enhedslisten blev et forslag om borgerløn forkastet med et snævert flertal. Senere fik et forslag om en ”garanteret mindsteindtægt” (der ligner en slags borgerløn) plads i deres program.

Internationalt blev BIEN dannet i 1986. I 2000 stiftede en flok ildsjæle foreningen BIEN Danmark. Foreningen er tværpolitisk, da borgerløn kan indføres af alle partier, der som et mål har at alle borgere skal have et værdigt liv i tryghed og frihed. Der er i dag internationalt en vågnende interesse for borgerløn.

I foreningens levetid har bevægelsen fået mere og mere vind i sejlene. Det har været en stor hjælp, at vi har fået de sociale medier. Foreningens arbejde ville ikke være det samme uden hjemmesider, virtuelle mødefora og Facebook. Der kommer dagligt opdateringer fra hele verden med artikler, talks, film, plakater og medfølgende debatter.

Interessen i velfærdslande næres især af stramninger i de sociale ydelser, samtidig med at bureaukratiet er vokset til uigennemskuelige højder. Automatiseringen og robotudviklingen er en andet drivkraft i debatten. I Ulandene er det den generelle fattigdom, der er er omdrejningspunktet.

Foreningens aktiviteter

Foreningens bestyrelse holder møde én gang om måneden på nettet og følger op med fysiske dagsmøder to gange om året. Vi bliver inviteret ud i foreninger og opsøger også selv et publikum fx på gymnasier og højskoler. Vi udgiver et nyhedsbrev ca. 10 gange om året og deltager i debatskabende foredragsvirksomhed i pressen og på nettet. Ligesom vi deltager i folketræffet ”Det fælles bedste” og Folkemødet på Bornholm.

Frivilligt arbejde

 Alle arbejder frivilligt og ulønnet. Vi er flest arbejdsfrie (læs: pensionerede) aktive, men forsøger at tiltrække unge og få dem med på konkrete opgaver. Det er svært i dag at få unge mennesker engagerede i de lange, seje træk, der er nødvendige for at holde arbejdet i gang. Ikke fordi de ikke er interesserede, men fordi det kræver tid. I år har vi haft den glæde at få en filosofistuderende i praktik. Han har gjort et stort arbejde og har etableret en lokalgruppe i Nordjylland, der er et samarbejde mellem Alternativet og De Radikale.

I København er det også Alternativet, der har grebet bolden og etableret grupper, der arbejder på et konkret forslag om borgerløn.

Som frivillig lever man jo af de successer, ens arbejde kaster af sig. Det er skønt at se og mærke, hvordan debatten om borgerløn atter er kommet på dagsordenen. Selv om der stadig er lang vej til målet, bliver man hver dag oplyst om et tiltag her og en opinion der, der tager borgerløn seriøst.

Derfor vil jeg opfordre dig til at overveje et medlemskab af BIEN Danmark for at støtte vores arbejde og/eller at melde jer ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem eller som aktivist. Begge dele kan ske ved at kontakte os via hjemmesiden, hvor du også finder langt mere stof om borgerløn.

Dorte Kolding, formand www.basisindkomst.dk