BISTAD

Aarhus / januar 4, 2018

BISTAD

638 481 Civilian

BISTAD producerer honning og andre biavlsrelaterede produkter i Østjylland i et samspil mellem udsatte borgere, frivillige og ansatte. Vores arbejde handler om bierne og den honning, de giver os. Vores hverdag handler om at skabe et rummeligt fællesskab, hvor alle kan bidrage.

I BISTAD er vi meget optagede af, hvordan vi kan skabe et arbejdsfællesskab som er givende for udsatte borgere. Der er to årsager til, at vi i BISTAD har succes med dette arbejde. For det første forskyder vi i BISTAD fokus fra problemer og diagnoser hen på det, som mennesker er i stand til, når de tilbydes trygge og fleksible rammer. Vi er ikke et sted for ”klienter”, men et sted for mennesker, som har lyst til at lære om natur og biavl og deltage i vores produktion. For det andet samler vi i BISTAD mennesker fra mange forskellige samfundslag og i mange forskellige livsfaser, til gensidig inspiration for alle. Vi fungerer som et slags pusterum for borgere i både den tunge ende, dvs. som f.eks. har svære psykiske problemer, eller tidligere misbrug, og for borgere som af flere forskellige grunde midlertidigt står uden for arbejdsmarkedet. Vi engagerer også mange frivillige i vores arbejde, fra studerende til folkepensionister. De bidrager meget til at få vores hverdag til at hænge sammen.

Der er to ting, vi brænder for i BISTAD, som udgør selve grundlaget for vores eksistens. Vi brænder for arbejdet med bierne og for det fokus på natur og bærdygtighed, som dette arbejde fordrer. Og vi brænder for at arbejde med socialt udsatte borgere og for at skabe et rummeligt arbejdsfællesskab.

1) Bierne og naturen

I de senere år er der kommet stort fokus på bien og dens betydning for bestøvning af både blomster og afgrøder. Omkring en tredjedel af verdens fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning, men bien lider hårdt under blandt andet monokulturen på landet og brugen af sprøjtegifte.

I BISTAD har vi flere grunde til at arbejde med bien. Vi vil gerne oplyse om biens afgørende funktion i naturen. Vi vil gerne arbejde med bien og åbne menneskers øjne for, at biavl er et spændende felt. Vi vil gerne udvikle på de forskellige typer af honning, som kan produceres forskellige steder i byen og på landet samt vise at honning kan bruges som erstatning for raffineret sukker i mange sammenhænge. Samtidig har vi stor erfaring for, at det at arbejde med bier faktisk kan have en næsten terapeutisk effekt på mennesker, som er sårbare, har været udsat for stress eller har brug for at pusterum.

2) Socialt ansvar

Når vi udbygger og udvikler vores samfund, er det vigtigt at tænke på, hvordan vi kan undgå, at nogen lades tilbage i denne proces. Mange steder, er der således brug for meningsfuld beskæftigelse, som den BISTAD tilbyder, til udsatte borgere. Vi er meget stærke på de socialfaglige kompetencer og arbejder ud fra principper om ligeværd og medbestemmelse.

Lene Kiel Jensen, medstifter www.bistad.dk