Bofællesskabet Torpegård

Diernæs / juni 27, 2018

Bofællesskabet Torpegård

606 404 Civilian

I udkanten af landsbyen Diernæs v. Faaborg er vi en gruppe mennesker, der har købt en økologisk ejendom på 7,7 ha. i foråret -17. Nu sommer 2018 bliver der byggemodnet, så de første 7 grunde kan ibrugtages og bebygges. På det sidste byggefelt, kan yderligere 5 grunde byggemodnes, så snart der viser sig flere interesserede bofæller. Der er nu 9 familier, som er aktive og mødes om bestyrelsesarbejde og arbejdsdage. Der er god aldersmæssig spredning. Vi har valgt at reservere to grunde til yngre/børnefamilier.

Det er især fællesskabet, den bæredygtige levevis, samt dyrkning af jorden ud fra de biodynamiske principper, som er udgangspunktet for gruppens udvikling og praksis på stedet. Alle ønsker vi en høj grad af selvforsyning og en rolig og harmonisk hverdag i smukke rammer, nær skov og strand. Gruppen består af folk med tæt kontakt til Rudolf Steiner og mange af hans praktiske og teoretiske visioner og der er også flere familier, som er nye overfor emnet, som er åbne for at lære nyt.

Der er på ejendommen etableret starten på en fælles køkkenhave, en større frugt- og bærhave. Der er et mindre fårehold. Der skal i fremtiden komme skotske højlandskøer og andre dyr til selvforsyning. Den ældre ejendom skal istandsættes og bruges i fremtiden til fælleshus. Her kan der afholdes fælles møder og bespisninger efter lyst og behov. På sigt anvende gæsteværelser, når de etableres på 1. salen.

Bofællesskabet ønsker at være en aktiv del af det lokale liv. Vi tænker at etablere et par shelters, som kan benyttes af bl.a. vandrere på Øhavsstien, som passerer forbi Torpegård, tæt på  Godset Holstenshus´s skovområde. Svanninge Bakker, Sollerup Skov samt Svanninge Bjerge ligger her i dette område. Det er det største sammenhængende skov- og naturområde på Fyn.

Ejerformen består af fælles arealer, samt private udmatrikulerede grunde, som den enkelte etablerer sin bolig på, som også er selvfinansieret. Så man køber en grund samt en/tovltedel af de 7,7 ha. Gruppen omkring bofællesskabet beslutter i koncensus at godkende de nye medlemmer til stedet, samt øvrige fælles anliggender.

David Christensen og Karen Keinicke www.torpegaard.nu