Byorganisk

København / marts 1, 2018

Byorganisk

476 601 Civilian

Byorganisk formål er at tilbageføre næringsstoffer og skabe jordforbedring, der fremmer en sund og vital jord. Grundtanken er at en sund jord, skaber sunde planter til dyr og mennesker.

Offside har i 25 år drevet cafe, der sælger økologisk mad fremstillet blandt andet af grønsager fra eget gartneri. Fra starten af har det været naturligt at tage det frasorterede skrald med tilbage til gartneriet for at udnytte næringsindholdet. Det er med baggrund i denne hidtidige praksis, at vi har udviklet Byorganisk som et mere omfattende komposteringsprojekt med flere samarbejdspartnere.

Takket være en bevilling i 2013 fra Miljøministeriets ”Puljen for Grønne Ildsjæle”, har Offside i samarbejde med andre sociale tilbud under Center Nørrebro, en lokal skole og restaurant, realiseret projektet Byorganisk. Et projekt, der gennem kompostering skal forvandle køkkenskrald til en værdifuld dyrkningsressource.

Projektet har samtidigt det formål at skabe nogle arbejdspladser til mennesker i nærområdet, som har svært ved at finde jobs på det ordinære arbejdsmarked. Vi ser et potentiale i at skabe nye meningsfulde jobs i forbindelse med indsamling og behandling af det organiske materiale samt dyrkning og udbringning af de aktuelle køkkenurter.

Fra Affald til Ressource 

Mange kommuner har sat som mål, at køkkener i offentlig regi så vidt muligt skal benytte økologiske råvarer. I økologisk jordbrug er gødning en knap ressource.

Ved at tilbageføre næringsstoffer fra madproduktionen til mindre gartnerier, kan dette udgøre en værdifuld gødningskilde.

Vi bruger komposten i dyrkningen af køkkenurter. Ved at levere urter til de involverede køkkener, vi modtager køkkenskrald fra, er vi med til at synliggøre vigtige miljøbegreber som recirkulering.

Byorganisk i dag 

I dag har vi en årlig kompostproduktion på ca. 7 tons leveret kompostmuld til Københavns Madhus, Den sociale dyrkningshave på Bispebjerg hospital, væresteder i Center Nørrebro og Nørre fælledvej Skole. Vi er ligeledes stolte af, at vores samarbejdspartner siden 2013 Restaurant Relæ, i 2015 og 2016 blev kåret til verdens mest bæredygtige restaurant.

Vores ambition er til stadighed at udvikle bæredygtighed, skabe jobs og bedst mulige tilbud til udsatte borgere fremadrettet.

Byorganisk et grønt tilbud under WeShelter

Offside har i dag tre grønne tilbud under WeShelter. –  Byorganisk, Den sociale dyrkningshave og Gartneriet.

I WeShelter tror vi på det frivillige engagement, og vi har mere end 100 frivillige involveret blandt hjemløse og socialt udsatte.

Niels Henrik Rønnfeldt, værkstedsleder www.byorganisk.dk