Byparken i Ugelbølle

Ugelbølle / november 9, 2017

Byparken i Ugelbølle

3085 2337 Civilian

Vi er heldige!

Alle landsbyens borgere råder nemlig over 24.000 m2 bypark i hjertet af Ugelbølle.

Det er en usædvanlig gave, en stor glæde og en kæmpe udfordring!

Syddjurs Kommune ejer det store areal på ca. 14.000 m2. Friskolen ejer den resterende del på ca. 10.000 m2. Syddjurs Kommune har sørget for anlæg af eksisterende stier og en del af belysningen langs den asfalterede sti. En betingelse for at kommunen i sin tid ville købe markarealet var, at vi i landsbyen selv skulle stå for at indrette og drive det offentlige areal.

Landsbyens børn og voksne har gennem en ideudviklingsproces været med til at bestemme, hvordan parken skulle se ud, og hvad den skulle indeholde. Hvor efter vi fik landskabsarkitekt Jørgen Larsen til at udfærdige en plan over det nye fælles grønne område – byens nye park og friskolens uderum.

De første afgørende skridt i realiseringen af parken er taget – masterplanen er tegnet, landskabet formet, der er drænet og sået græs, etableret boldbane og sø.

Det grønne område skal omkranses af levende hegn. Stierne sno sig i det kuperede terræn, snart åbent i landskabet og snart gennem klynger af træer, hen over en lille sø og gennem en lille cirkelformet have. Man kan allerede nu gå tur med hunden eller barnevognen og nyde en stille stund på en bænk mens børnene leger i sandkassen, ved gyngerne, på multibanen eller boldbanen.

Vedligeholdelse, græsslåning, beplantning står landsbyens mange ildsjæle og frivillige selv for. Det hele tager tid, og der er et stort arbejde forude, før beplantningen er afsluttet, og parken er blevet til en grøn oase.

Men Ugelbølles borgere har vist, at de i fællesskab har mange ressourcer at trække på. I 2010 besluttede Syddjurs Kommune trods store protester fra Ugelbølles borgere at nedlægge folkeskolen i Ugelbølle. Men en gruppe lokale ildsjæle trådte straks i aktion, og med stor opbakning af landsbyen borgere blev Ugelbølle Friskole etableret. Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling påbegyndtes planlægning af et helt nyt skolebyggeri til flere millioner kroner. I 2012 stod skolebyggeriet klar til indflytning. Ugelbølle Friskole har fået et godt ry. I 2010 var der ca. 135 elever, i dag er der næsten dobbelt så mange elever. Der tilbydes undervisning på 0.-6. klassetrin. Ca. 25 % af eleverne kommer udenbys fra.

Under sloganet ”Ugelbølle – en landsby med børn og fællesskab i centrum” har landsbyen oplevet en stor vækst. Der kommer hele tiden ny borgere til landsbyen, og der bygges mange nye huse. De mange ildsjæle, fællesskabet og det store engagement er en vigtig årsag til, at Ugelbølles indbyggertal de seneste 10 år er vokset med ca. 22 %, til sammenligning er det tilsvarende tal for Aarhus ”kun” 18 %. Hovedparten af tilflytterne er småbørnsfamilier fra Aarhus – og der er plads til endnu flere.

Cathrine Becher www.ugelboelle.dk