Den ny Maltfabrik

Ebeltoft / november 1, 2017

Den ny Maltfabrik

734 588 Civilian

I hjertet af Ebeltoft troner en gammel rødkalket maltfabrik med kamtakker, skorstene og masser af sjæl. I industrialiseringens tidsalder var S. B. Lundbergs Maltfabrik fra 1861 lokalt set et økonomisk og socialt omdrejningspunkt med produktion af malt til det øvrige Danmark og det fjerne udland, og fabrikken sikrede flere hundrede lokale borgere beskæftigelse. Produktionen lukkede endeligt ned i 1998 og i snart to årtier har Maltfabrikkens karakteristiske røde bygningsmasse ligget i dvale, men en gruppe lokale, visionære ildsjæle reddede bygningerne fra nedrivning med visionen om at skabe et dynamisk center for kreativt erhverv og kultur.

I 2007-2008 mødte Anders Byriel (adm. direktør for Kvadrat), Peter Sand og Kristian Krog som medlemmer af frivillighedsgruppen ”Fleksible Kulturscener” hinanden for første gang. Gruppens medlemmer var alle frivillige og havde med forskelligt perspektiv sagt ja til at bidrage til at skabe nogle nye udviklingsspor i Ebeltoft og Syddjurs Kommune.

Efter en længere proces blev resultatet af gruppens arbejde præsenteret for det daværende byråd i form af et forslag om at revitaliserer Maltfabrikken i Ebeltoft.

Projektet blev gradvist til det, som vi i dag kender som Den ny Maltfabrik – et kommende byudviklingsprojekt til over 150 mio. kr.

Alt sammen spiret op nedefra via en stærk og dedikeret lokal forankring.

Det er måske glemt, men det samme byråd som bifaldt idéen om genfortolkningen af Maltfabrikken gav også nedrivningstilladelse til den ellers bevaringsværdige bygning som rummer en samlet fortælling om Ebeltoft og den industrielle udvikling over mere end 150 år. Det betød en civil ulydighedsaktion med blokvogn, protesttaler og bannere ved Maltfabrikken, for at vise at byen ville noget andet.

Nedrivningen blev forhindret, da det lokalt viste sig muligt at rejse det to cifrede millionbeløb, der dels gjorde et køb muligt og samtidig blev fundament for etablering af en såkaldt erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte – fonden Den ny Maltfabrik.

Den nuværende bestyrelsesformand for Fonden Den ny Maltfabrik Dagmar Brendstrup (tidligere direktør for Glasmuseum i Ebeltoft) var blandt de første der bakkede om projektet og dets realisering.

Den dag i dag arbejder alle i den kompetente bestyrelse bag projektet frivilligt, og det er således et bærende princip bag projektet, at det i høj grad er funderet i et ønske om at bidrage til udviklingen af Ebeltoft og Syddjurs Kommune ud fra et frivilligt og engageret perspektiv.

Frivilligheden er over tid blevet nuanceret og fra Folkeaktier til Malt-pedeller på den ene side, og Ebeltoft Kulturhus arbejdsomme frivillige, der allerede har været fundamentet for mange kulturelle arrangementer i og omkring Maltfabrikken på den anden side.

Den ny Maltfabrik er således allerede inden sin realisering og åbning i 2019 formet og båret af ikke mindst lokale ildsjæle og en bred stærk frivillig indsats.

Ikke mindst dette forhold har igennem årerne været en helt afgørende forudsætning i dialogen med landets største fonde og således fundamentet for hele Maltfabrikkens aktuelle succes og perspektiv.

Peter Sand, www.nymalt.dk