Energiakademiet

Ballen / december 1, 2017

Energiakademiet

1843 1536 Civilian

Samsø Energiakademi er et hus, hvor folk mødes om en bæredygtig fremtid.

Samsø Energiakademi, er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet er et forsamlingshus hvor øens mange foreninger afholder møder og sammenkomster.

Alle Energiakademiets projektansatte bor på Samsø. De har forskellige kompetencer inden for bæredygtig udvikling med baggrund i Samsøs status som Fossil Fri Ø 2030. Samsø Energiakademi har speciale i bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og Samsø kommune.

Interessenterne kommer, fordi vi udformer oplæg og konferencer med baggrund i den viden Samsø har, via udviklingen med bæredygtigtig omstilling. På 10 år blev Samsø 100 procent selvforsynende med vedvarende energi ofte via godkendte alternative teknologier og installationer.

Samtidigt har forskere fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet.

Huset er 2 sammenbyggede arkitekt tegnede langhuse. Opført ud fra økologiske grundprincipper og har et godt indeklima med naturlig ventilation. Bygningen har et minimalt forbrug af drikkevand og vi bruger regnvand til toiletskyl. Højisolering og energiruder sørger for lavt varmeforbrug og akademiet er tilsluttet til landsbyen Ballens halmfyret fjernvarme.

På tagene har vi to solvarmeanlæg som producere el og varmt vand, disse fungere som demonstrationsanlæg for husets gæster. Der er brugt A-mærkede el-apparater og lavtforbrugende lysarmaturer, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald. Elforsyningen sker fra solceller på taget.

Aktiviteterne bygger på fællesskaber, og på den måde fællesskaber dannes som en slags samfunds administration. En moderne fælled så at sige, hvor vi sammen definerer, hvad det er vi ønsker at dele, og derefter udfører opgaverne, som vi har aftalt – I fælledskab!!

Akademiet er en selvejende institution med en bestyrelse der arbejder ud fra en general målsætning om Samsø som et 100% bæredygtigt energi samfund.

Akademiet er vært for 4-5.000 gæster om året. De kommer fra hele verden og repræsenterer alt fra borgergrupper, ngo´ere og virksomheder til politiske repræsentanter. Vi rejser også ud og laver workshops og holder foredrag for universiteter, organisationer og kommuner af alle slags.

Samsø blev I 1997 udnævnt til at være Danmarks vedvarende Energi-Ø. Vi skulle på 10 år vise, at vi kunne omlægge øens energiforsyning til 100% vedvarende energi. Det gjorde vi, målt med vores samlede CO2 udledning som idag er negative. Nu er målet at blive 100% fri for fossile brændsler I 2030! Derfor har vi lavet en 3,0 plan, som skal vise vejen. Vi skal som operatører i Akademiet prøve at organisere borgerne, så de kan se, hvor de selv kan medvirke, og hvad der er klogest at gøre for at nå målet. Vi mødes hvert år til workshops, hvor vi sammen med vores store netværk og borgerne på Samsø kigger fremad, og definerer hvor vi gerne vil hen – sammen!

Søren Hermansen, direktør www.energiakademiet.dk