Fejø Permaculture and Conversion Initiatives.

Fejø / juni 27, 2018

Fejø Permaculture and Conversion Initiatives.

959 837 Civilian

It is rewarding to be part of a community where one basically agrees with several reasons – for example, we have a climate crisis and that everyone must take care of what they can wherever they can.

Back in 2008, we were 3 households who founded the association from the insight that ecology alone does not create the necessary changes in relation to the major challenges faced by humanity. Over the years, we have become more people who pay a very small contingent each year to the association, and in addition there is a network about the association and its work.

All members have our logo standing by the road, which means guests on the island are welcome to look inside and have a chat about the area of ​​permaculture and conversion that interests the household, be it renewable energy, self-sufficiency, economy, recycling , business development, collaboration and community development – yes, there are just so many areas we go into, but not everyone go all in.

Since many of the young people who have moved to Fejø in recent years have an interest in simple life, downsizing, bush craft and not least permaculture. Many of us have taken a permaculture certificate; We are even a group working with a diploma. Several of us provide volunteers from all over the world through WWOOF (Worldwide Opportunities of Organic Farms), where young people work to get food and lodging. Especially the healing garden at Fejø is a bit of a magnet when it comes to interest from the young volunteers.

We are a living community that has a gift circle. We are working with the community building tool Dragon Dreaming, right now in terms of seasonal celebrations. We have a local money initiative, we run community lunches for the whole island, and there are several small eating clubs, we hatch and fit plants at Dybvig Harbor. Together we own more than 20 hectares of land, so there are plenty of opportunities to start a project in a somewhat larger style that falls within the scope of permaculture. We run a small secretariat that helps develop business initiatives.

Please contact us via the website.

Anne Moloney, Lene Støvring and Kai Winter, Fejoeomstilling

Eftersom mange af de unge mennesker, der er flyttet til Fejø de senere år, har interesse for det enkle liv, downsizing, bushcraft og ikke mindst permakultur, ja, så er vi også blevet mange, der har taget permakulturcertifikat; vi er sågar en gruppe, der arbejder med diplom. Flere af os byder frivillige fra hele verden indenfor gennem WWOOF (Worldwide Opportunities of Organic Farms), hvor de unge hjælper til med forefaldende arbejde mod at få kost og logi. Især Den Helbredende Have på Fejø er lidt af en magnet, når det gælder interesse fra de unge frivillige.

Vi er et levende fællesskab, der har en gavecirkel. Vi arbejder med community building-redskabet Dragon Dreaming, lige nu i form af årstidsfejringer. Vi har et lokalt pengeinitiativ, vi kører fællesspisninger for hele øen, og der er flere små spiseklubber, vi luger og passer planter på Dybvig Havn. Tilsammen ejer vi mere end 20 ha jord, så der er masser af muligheder for at gå i gang med et projekt i lidt større stil, der falder inden for permakulturens rammer. Vi driver et lille sekretariat, der hjælper med at udvikle forretningsmæssige initiativer.

Henvend dig gerne via hjemmesiden.

Anne Moloney, Lene Støvring og Kai Winter, www.fejoeomstilling.dk