Friland

Feldballe / november 1, 2017

Friland

427 349 Civilian

Friland blev til som et forsøg på at komme væk fra gælds-slaveriet, tilskudsjunglen og affaldsbjergene. En ny selvbygget landsby, hvor hjemmearbejdspladser og etablering af virksomheder skal sikre liv i landsbyen til daglig. Formidling om de mange aspekter af Frilandslivet har haft prioritet fra starten gennem samarbejdet med DR og senere mest via rundvisninger, foredrag og skrevne artikler i forskellige sammenhænge.

Som det fremstår i dag, er Friland blevet til i 3 omgange. I 2002 startede første fase med 14 husstande og efter fødslen af fase 3 i 2011, er Frilandssamfundet i dag på 42 husstande – mange med selvstændige erhverv – enten fuld tids eller som deltidsbeskæftigelse.

Med 15 år på bagen, må man sige, at Friland stadig er ved at finde sin vej. Der bygges fortsat på en hel del jordlodder, men der er også helt klart en udvikling væk fra det primære fokus på byggeri, som især gjorde sig gældende i det første 10 år.

Det er både spændende og udfordrende  at udvikle bæredygtige  beslutningsprocesser og finde fællesnævnere i en flok på 70 voksne, som primært er sat sammen ud fra et mangfoldighedsprincip.

Mangfoldigheden kommer til udtryk som en stor spredning i alder, erhverv, drømme og ønsker til den hverdag, som Friland skal være rammen for. Den udtrykkes også i den store forskel på, hvordan det er lykkedes for frilænderne at opnå det gældfri liv, hvor meget fokus der er på at minimere affald i hverdagen og hvordan hver familie har bygget hus.

Friland er bestemt ikke et ‘helligt’ sted. Men det er et sted, hvor der udfolder sig en helt enorm stor virkelyst og hvor initiativrigdommen er kolossal:

Nogle mødes i saunahytten på fællesarealet og sveder sammen en lørdag aften

Nogle mødes med strikketøj, synåle og det mobile smykkeværksted for at producere til det årlige julemarked

Nogle får motioneret ved at mødes til fællesdans

Nogle arrangerer Vintersolhvervsfest, som involverer stort set alle

Nogle finder sammen i arbejdsfællesskaber

Nogle idéudvikler sammen og skaber virksomheder

Nogle hjemmeunderviser børnene

Nogle investerer tid og energi i projekter, som rækker ud over Friland.

Nogle etablerer ambitiøse virksomheder, som sætter Friland på Danmarkskortet – og sågar uden for landets grænser

Nogle lever det stille liv og kobler sig helt bevidst fra ræset ved at leve meget minimalistisk.

Nogle stiler mod selvforsyning og er godt på vej.

Osv. osv…

På Friland er der mange ildsjæle der gør en stor indsats for det sociale fællesskab på Friland og i lokalområdet. Meget er drevet af passion og ønsket om at gøre en forskel.

Det er den virkelyst, der gør Friland levende.

Lige nu er Friland i proces med at finde en vision, der rækker længere ind i fremtiden. For når det frie liv uden gæld og med en bæredygtigt indrettet hverdag er nogenlunde på plads, hvor er det, så vi vil hen?

Har man lyst til at opleve Frilands mangfoldighed, så er der FrilandsMesse hver sommer – den sidste søndag i juni. Og ellers kan man følge med i mange af de udadvendte aktiviteter på både hjemmeside og Facebook.

Helle Hestbjerg, www.friland.org