Gode Penge

København / februar 1, 2018

Gode Penge

1559 1342 Civilian

Gode Penge er en frivillig drevet forening, der arbejder for at forandre bank- og pengesystemet, så det fungerer for samfundet som helhed. I dag bliver elektroniske penge skabt, når banker låner penge ud. Det fører til bobler, kollaps og kriser. Derfor vil vi demokratisere bank- og pengesystemet til gavn for borgere, virksomheder og staten.

Foreningen blev stiftet i 2014 og har siden da arbejdet med et dobbelt formål: at udbrede kendskab til, hvordan bank- og pengesystemet fungerer og aflive myter om selvsamme, og at mobilisere borgere, virksomheder, organisationer og politikere for at få gennemført en reform af bank- og pengesystemet.

PROBLEMET

I dag skaber banker nye penge, når de låner penge ud og skaber gæld. Når banken låner dig 1 million kroner med et tryk på en knap, svarer det til at de trykker 1 million kroner i seddelpressen.

Banker skaber mange penge i gode tider, men stopper brat i modgang. Det fører til bobler, kollaps, kriser og tab. Og det skaber en gældsspiral, hvor der altid er for få penge, og hvor penge flyttes fra borgere og virksomheder til bankerne. Dette pengesystem har udviklet sig i stilhed og

uden politisk indblanding, især i de seneste 50 år. Folketinget har aldrig debatteret det. Politikerne har ikke kontrol med pengemængden, og det er et demokratisk problem. Sedler og mønter udgør kun ca. 5 % af den samlede pengemængde, resten er elektroniske kontopenge.

LØSNINGEN

Gode Penge arbejder for et demokratisk pengesystem, hvor kun Nationalbanken kan skabe penge og alle borgere kan få en konto i Nationalbanken til løn og daglige betalinger. Private banker vil kunne tage imod borgeres og virksomheders indlån og låne disse penge ud til andre, altså det, de fleste forestiller sig, at banker gør i dag. Men bankerne vil ikke kunne låne penge ud, som de ikke har i forvejen.

Basalt set er det en fornuftig og rimelig adskillelse af de to funktioner: udlån og pengeskabelse. Den adskillelse vil betyde, at vi kan få nye penge i økonomien uden simultant at få ny gæld.

Grundlæggende fratager reformen private bankers privilegium til at skabe penge og giver Nationalbanken monopol på dette (sådan som de fleste mennesker forestiller sig det fungerer i dag).

RESULTATET

Vores pengereform vil føre til en mere stabil økonomi med færre og svagere konjunkturudsving til gode for hele samfundet. Det vil skabe en økonomi med mindre gæld, mulighed for mere iværksætteri, større politisk råderum, stabile boligpriser, samt lavere risiko for bolig bobler og kriser. Pengereformen vil fratage banker privilegiet til at skabe penge, så de skal konkurrere frit med lignende pengevirksomheder som fx crowdfunding, crowdlending og privatpersoner, som vil låne opsparede penge ud til et godt initiativ.

Så, hvad venter vi på?

OM OS

Gode Penge drives af en bestyrelse og en frivillig kampagnegruppe, som understøttes af et mindre sekretariat. Foreningen er løbende i debat og kontakt med beslutningstagere, virksomheder og medier. Desuden udvikler vi undervisnings- og læringsmateriale og holder kurser og oplæg på gymnasier, højskoler og andre institutioner. Foreningen har ca. 800 betalende medlemmer, og der kommer i gennemsnit et nyt medlem til hver anden dag. Vi har over 2500 abonnenter på vores nyhedsbrev og ca. 8.000 følgere på Facebook.

Vi tilslutter os ikke nogen ideologisk eller partipolitisk linje, men samarbejder med alle, der kan fremme vores sag. Foreningen har særligt fokus på Danmark, men er en del af paraplyorganisationen International Movement for Monetary Reform, der rummer foreninger med samme formål som Gode Penge i hele verden.

Hvis du har lyst til at høre mere, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden og følge Gode Penge på facebook. Vi holder løbende åbne, gratis arrangementer, så følg med på hjemmesiden eller facebook, hvis du vil med. Du er også altid velkommen til at kontakte os.

Sofie Brink Nielsen, foreningskoordinator www.godepenge.dk