Grobund

Ebeltoft / november 2, 2017

Grobund

1167 936 Civilian

Foreningen Grobund er igang med at etablere et økosamfund ved Ebeltoft Færgehavn på Djursland. Det skal være et gæld- og affaldsfrit leve- og iværksætterfællesskab. Økosamfundet kommer blandt andet til at inkludere beboelse, økologisk landbrug, højskole, fælleshus og en fabrik, som rummer fantastiske muligheder for alle typer virksomheder, der ønsker at arbejde med grøn omstilling.

Vi gentænker måden, man traditionelt tænker samfund på og bryder med de økonomistyrede rammer. Med billige off-grid huse, lokal produktion og samarbejdsøkonomi, vil vi muliggøre et gældfrit liv. Vi bygger huse med meget lave omkostninger og går sammen om at erhverve jord og fabriksbygninger, der muliggør etablering af fødevareproduktion og opstart af virksomheder.

Visionen er, at Grobund bliver et grønt og miljøvenligt kraftcenter for mindre lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse. Der tages udgangspunkt i et helhedstænkende design, hvor der er sikret mulighed for høj grad af lokal produktion af fødevarer, energiforsyning og kulturudvikling. Foreningen Grobund har pt. lidt over 200 betalende medlemmer, og vi arbejder på at overtage jorden og fabrikken i starten af 2018.

Bo-delen vil være opdelt i mindre enheder og tænkes ind i landskabet i en balance mellem byggeri og natur/rekreative områder. For at opnå dette, ønskes byggeri af mindre og højisolerede boliger, der optimerer plads, funktioner og i øvrigt anvender materialer, der har minimal eller ingen miljøbelastning.

Landbrugsdelen vil blive udlagt i et design optimeret til lav vedligeholdelse og kemikaliefri produktion f.eks. økologi og permakultur.

Der er mulighed for at udnytte den kystnære beliggenhed til udvikling af erhvervsfiskeri og evt. opdræt, samt forædling af fisk, skaldyr og tang.

Produktionen vil udfolde sig i de nærliggende fabriksbygninger, hvor der er mulighed for at drive selvstændig bæredygtig virksomhed. Fabrikken vil tillige danne rammen om kunst og kultur-produktion, og der vil være kontorfaciliteter til en række mindre virksomheder.

Grobunds initiativtager er Steen Møller, der også er medstifter af økosamfundet Friland i Feldballe på Djursland, projektet drives af ildsjæle, som brænder for at realisere visionen for Grobund. Vi organiserer os i forskellige arbejdsgrupper og arbejder ud fra en vision om inklusion og åbenhed i vores arbejds- og beslutningsprocesser. I Grobund værdsætter vi menneskers forskellighed, og målet er en høj diversitet i forhold til kulturel baggrund, aldersfordeling, religiøs og politisk overbevisning m.m. for de mennesker der bosætter sig og/eller starter virksomhed i Grobund.

Hvis du er interesseret i at blive en del af Grobund, finder du mere information på vores hjemmeside.

Fie Karlsen www.grobund.org.