Havhaven Ebeltoft Vig

Ebeltoft / november 1, 2017

Havhaven Ebeltoft Vig

494 361 Civilian

Danmarks første havhave blev anlagt i Ebeltoft, og den har ført til flere havhaver rundt om i landet og indtil nu to nye, lokale virksomheder som arbejder med tangprodukter. Havhaven ligger i Syddjurs Kommune, som er beriget med en ca. 140 km lang kystlinje og en velbevaret kystkultur.

Den sidste efterårssol skinner over den særegne fiskerihavn i Ebeltoft, og en frisk brise blæser i ansigtet på de lokale, der færdes ved vandet. Her er ikke et rend af mennesker, men her er heller ikke ensomt og trist. Det er ellers kun gået én vej for mange danske fiskerihavne, og det er tilbage. Sådan var det også i Ebeltoft. Engang i fiskeriets storhedstid var her 50 aktive fiskerbåde – i dag er der kun én. Men heldigvis ser ildsjæle muligheder, og det betyder, at havnen i Ebeltoft summer af et væld af foreningsaktiviteter, sejlklubber og løbende events. I ét af de klassiske træhuse tæt ved kajen holder Havhaven Ebeltoft Vig til.

Vi gør det først og fremmest af kærlighed til vores område. Vi vil gerne være med til at sikre, at der fortsat er et aktivt miljø i Fiskerihavnen. Og det handler også om at bidrage positivt til havmiljøet, selvom det er i lille skala. Med havhaven så vi en mulighed for at give folk ejerskab til havet og adgang til at dyrke friske, marine råvarer. Det var oprindeligt biolog Per Andersen, der i 2011 fik idéen med en havhave. Samtidig arbejdede jeg med foreningen ´Ålekvasen Rigmor’, hvor en flok aktive seniorer brugte egne hænder på at restaurere det gamle træskib Rigmor. Sammen fik vi ideen til at sætte gamle fartøjer i spil sammen med en havhave og medvirke til at skabe liv og bevare det autentiske miljø i den gamle Fiskerihavn.

Målet var at anlægge en kolonihave til søs, hvor foreningen stillede rammerne til rådighed, og så kunne folk selv tage ud i vigen og passe deres muslinger, østers og tang. Der blev brugt halvandet år på at få alle de formelle tilladelser, vedtægter m.v.  på plads. I sommeren 2013 blev der indkaldt til det første offentlige møde, og de første 50 meldte sig ind i foreningen. I september 2013 blev 86 havhaver etableret i den 10 hektar store havhave i Ebeltoft Vig. I dag er der over 80 medlemmer.

Havhavens dna er:

  • Friske, marine råvarer fra egen nyttehave til søs – økologi og sund ernæring
  • Det sociale element, ”kolonihavekulturen” krydret med friluftsliv og naturoplevelser
  • Miljø, bæredygtighed, positiv effekt på havmiljøet og høj biodiversitet
  • Kystkultur – bevarelse det autentiske fiskerihavnsmiljø med mulighed for at sætte de gamle, bevaringsværdige fiskefartøjer i spil

Der var en enorm interesse for Havhaven – både fra de lokale fastboende og sommerhusejere – unge som ældre. Folk kan rigtig godt lide tanken om bæredygtig dyrkning af egne marine råvarer.

Vi har måttet ændre lidt på konceptet, så nu driver medlemmerne hele havhaven i fællesskab. Desuden har vi organiseret os med fire grupper – østers, tang, muslinger og sejlads. Ideen med at folk selv tager ud, virkede ikke, bl.a. fordi det for den enkelte kan være en stor udfordring at sejle ud og arbejde på havet alene, så nu gør vi det sammen. Vi har også kæmpet lidt med vejret – stormene Bodil og Allan ryddede alt det første år, der blev vi virkelig slået hjem.

Der er meget arbejde ved det, og alting bliver mere krævende, når det handler om havet, især når vejrguderne spiller med musklerne.  Men det er også det, der er så fascinerende, og vi vil meget gerne være med til at udbrede kendskabet til havhaver. Der er mulighed for at skabe et lokalt sammenhold og rammer om det gode liv. Og så smager måltidet jo bare bedre, når man selv har været ude at hente råvarerne til aftensmaden i egen nyttehave.

Mangler du inspiration til anlæggelse af en havhave, er du velkommen til at besøge os.

Thorkild Hansen, formand www.havhaven-ebeltoft.dk