HippoRun

København / marts 1, 2017

HippoRun

206 206 Civilian

Mit hjerte brænder for børnene i Kenyas fattige Bondo-provins, hvor jeg er planfadder for to børn, som jeg besøger hvert år. Besøgene i Bondo har tydeliggjort, at ekstrem fattigdom ofte hænger sammen med undertrykkelse af børns helt basale rettigheder og manglende skolegang. Og i en kultur præget af traditioner, hvor piger ikke får de samme muligheder som deres brødre, er det dem, der er mest udsatte. Fattigdommen tvinger alt for mange fra skolebænken og ind i tvangslignende ægteskaber med hårdt arbejde og hyppige børnefødsler, mens pigerne selv er børn. Derfor samler jeg nu på 7.år ind til Plans skoleprojekter for udsatte piger. Målet er at give pigerne de samme muligheder som deres brødre for at få en uddannelse og dermed skabe sig et liv, hvor de kan forsørge sig selv, og deres døtre og sønner kan vokse op på lige vilkår. Viden og oplysning er essentielt i indsatsen for pigerne. For først når drengene forstår, at deres egne livsvilkår forbedres gennem lighed for piger og drenge, kan vi skabe forandringer for nogle af verdens udsatte børn. Siden 2011 har jeg indsamlet mere end 300.000 kr., der bl.a. har givet børnene på ti skoler adgang til latriner og vand samt viden om hygiejne, der kan forbygge livsfarlige infektionssygdomme. Pengene kommer bl.a. ind via donationer til den frivillige forening, HIPPO RUN, som jeg har stiftet, og som arrangerer sjove løb bl.a. to årlige familieløb om Skt. Jørgens Sø i København med opbakning fra lokale butikker i området, der donerer gavekort til lodtrækning blandet deltagerne.

HIPPO RUN er en frivillige forening, hvis formål er at udvikle og støtte projekter for udsatte piger i Kenya. Projekter, der styrker pigerne i at få opfyldt deres rettigheder og muligheder for skolegang og selvforsørgelse på samme vilkår som deres brødre.

HIPPO RUN samarbejder med Plan Danmark og Plan Kenya om skoleprojekter i Kenyas fattige Bondo-provins. Dvs. at de penge, der fundraises i foreningen gennem medlemskontingenter, sponsorater og aktiviteter går til projekter på udvalgte skoler, faciliteret af Plan Danmark og Plan Kenya. Foreningens vedtægter kan findes på hjemmesiden, hvor man også kan læse mere om HIPPO RUNs projekter, se små videoer og fotos samt finde presseomtale. HIPPO RUN kan også følges på Facebooksiden hippo run.

Vi løber, så piger i Kenya kan gå i skole. Har du lyst til at arrangere et løb e.lign, hvor overskuddet går til HIPPO RUN, er du velkommen til at kontakt mig.

Lene Rohde, stifter www.hipporun.dk