Hørning Madklub

Hørning / september 1, 2018

Hørning Madklub

3599 3094 Civilian

Efteråret 2016, da kontanthjælpsloftet blev indført, blev udslagsgivende for to ildsjæle i Hørning. Vi havde vores dagligdag blandt flygtninge, og vi bemærkede med stigende uro, hvor forvirrede og usikre, de var når talen faldt på deres økonomi. I løbet af efteråret blev det værre og værre; forældre fortalte at de ikke længere havde råd til madpakker til børnene, og børn efterspurgte arbejde til deres forældre.

Samtidig var vi bevidste om det enorme madspild, der pågår i vores samfund. Ingen af os er i en position, hvor vi kan revolutionere samfundet, men vi kan gøre noget hvor vi er, i det lokale, og vi besluttede at slå to fluer med et smæk: Vi kunne indsamle datovarer og dele ud til de mennesker, vi VED har behov for støtte, og 16. januar 2017 blev foreningen Hørning Madklub en realitet.

Vores formål er:

  • At give økonomisk udsatte borgere i Hørning, Skanderborg kommune, mulighed for gratis mad og givende, forpligtende fællesskab én gang ugentligt.
  • At skabe engagement og fællesskab blandt de deltagende.
  • At minimere madspild.

Organisering af arbejdet

Tre hold ’madhentere’ samler datovarer ind fra den lokale Superbrugsen, den lokale Guldbager og Urtelauget, Hørnings økologiske købmand, mandag, tirsdag og onsdag.

Hver anden onsdag eftermiddag deler vi blot madvarerne ud; vi mødes og medlemmerne fylder efter tur en pose.

Hver anden onsdag samles vi om traileren fyldt med madvarer og bærer dem ind i et lokalt skolekøkken – her sorterer vi madvarerne, smider det dårlige ud og de, der har lyst til at lave mad, tager en favnfuld grøntsager og går i gang. Ved 17-tiden er alle retter klar, og vi deler et festmåltid med rødder i mange forskellige madtraditioner: iransk, somalisk, irakisk, kurdisk, dansk, ukrainsk, … alt efter hvem der har haft tid og lyst til at være med den pågældende dag.

Vi hjælper hinanden med oprydning og opvask, og til sidst går de, der vil have mad med hjem, en runde eller tre (efter tur) mellem kasserne med overskudsmadvarer: Alle har fået en (økologisk, fairtrade) stofpose, som de fylder for 20 kr. Hvis der er mad nok til flere poser, koster de gratis.

Frivillige

Henteholdet består af i alt fire frivillige. De får lidt benzinpenge eller en gratis pose med madvarer for ulejligheden.

I køkkenet er vi altid to frivillige, der sorterer grøntsager, svarer på spørgsmål, byder nye mennesker velkommen og hjælper dem i gang, bevarer overblikket og sørger for at alt er i orden inden vi forlader lokalet. Køkkenholdet er ved at ’supplere op’ på frivilligsiden og byder gerne nye kræfter velkommen!

Økonomi

Vi har i opstartsperioden fået støtte fra både offentlige og private instanser, men med den nuværende ’indtjening’ på 20 kr. pr. medlem pr. gang, er der balance i regnskaberne og vi kan (næsten) selv finansiere såvel benzinpenge som indkøb af ris, krydderier, løg og olivenolie, masser af olivenolie…

Fællesskab på tværs

Vi oplever naturligvis stor glæde over muligheden for at få billig mad; men endnu større oplever vi glæden ved det fællesskab, der er opstået; et fællesskab mellem mennesker formet af mange forskellige kulturer og traditioner. Et fællesskab, der altid er åbent for nye medlemmer!

Jette Boye Petersen, koordinator Hørning Madklub