Ildsjæle for fællesskabet og i fællesskab

Jacob Bundsgaard / september, 2018

Ildsjæle for fællesskabet og i fællesskab

575 574 Civilian

For ikke længe siden havde jeg den fornøjelse at være med til at åbne en konference på rådhuset for kirkelige organisationer. ”Fælles om det sociale ansvar” hed den.

I min optik er det i virkeligheden en ret præcis beskrivelse af den ambition, vi bør have for vores velfærdssamfund. Eller sat på spidsen: Et velfærdssamfund hvor det offentlige forventes at løse alle opgaver, er i min forståelse udtryk for en misforståelse af begrebet i ordets egentlige forstand.

Vi har som medmennesker en forpligtelse for og på hinanden.

Derfor rækker velfærd også langt ud over det, vi traditionelt forbinder med ordet, og vi kan ikke bare reducere velfærd til de serviceydelser det offentlige traditionelt står som leverandør af. Velfærd er også faderen, der tager en tørn som spejderlederen hver onsdag, efterlønneren der også er besøgsven eller den studerende der hjælper til ved Aarhus Festuge.

Af den grund står velfærdssamfundet heller ikke i modsætning til det frivillige arbejde, ligesom det aldrig må blive tanken, at det frivillige arbejde skal afløse velfærdsstaten.

Pointen er, at velfærd er vores allesammens opgave, fordi vi som mennesker står i relation til hinanden – og derfor skal vi alle sammen tage ansvar for den, hvis vi skal lykkes. Og det gode er, at når vi løfter sammen, så bliver den samlede sum større end delmængderne. To plus to bliver til mere end fire.

For Aarhus Kommune er byens mange frivillige derfor ikke bare samarbejdspartnere i forhold til, at Aarhus skal være en god by for alle, sådan som byrådets vision lyder. De frivillige ildsjæle er på mange måder billedet på, hvordan borgere tager ansvar og er med til at gentænke måden vi skaber velfærd på – og med til at skabe velfærd ved at vi indgår i forpligtende fællesskaber på tværs.

Frivillighed handler jo netop om at blive en del af og bidrage til et fællesskab.

Om at være sammen om at gøre noget i den gode sags tjeneste, men også noget for sig selv, for som alle undersøgelser peger på, så ligger der en kæmpe tilfredsstillende i at gøre noget for andre. Bare spørg nogle af de over 1.000 frivillige, der hjalp til ved VM i sejlsport for nylig eller Festugen, der i år sætter rekord med omkring 350 frivillige hjælpere.

Men uanset drivkraften så er det vigtigt at skabe synlighed omkring civilsamfundets ildsjæles ideer, projekter og initiativer – og at anerkende den store forskel de frivillige ildsjæle gør.

Aarhus har som by altid været privilegeret af engagerede borgere, hvor rigtigt mange ligger en frivillig indsats. Bl.a. af den grund er Aarhus i 2018 valgt som Europæisk Frivillighovedstad og vi bruger året til at fejre, synliggøre og anerkende de mange ildsjæle, der bruger tid og ressourcer på at være frivillig. Det gælder aktive borgere, private og socialøkonomiske virksomheder, de frivillige organisationer, alle der gennem deres indsats er med til at gøre vores by og samfund bedre.

Ikke bare for at give et skulderklap – selvom det er velfortjent – men også for at inspirere andre. Derfor har et initiativ som Ildsjælefestivalen under Folkets Møde også min fulde opbakning.

Her vises mangfoldigheden i alle de initiativer hvor ildsjælene gør en forskel. Her får vi fortællingen om Steffen og Ann Brit, der med foreningen Skraldecafeen i Aarhus danner fællesskaber for socialt udsatte familier omkring madlavning af mad og samtidig bekæmper madspild. Og vi får fortællingen om Bistad med Lene Kiel Jensen i spidsen, der i et blomstrende fællesskab af studerende, pensionister, udsatte borgere – og bier fremstiller honning indsamlet fra bigårde i Østjylland.

Gode billeder på, at frivillighed har mange facetter og at begrebet velfærd rækker vidt, men også på, at man gennem frivillighed og samskabelse kan gentænke eksisterende relationer og danne nye alliancer, der alt sammen er med til at udvikle ny, bæredygtig velfærd – for fællesskabet og i fællesskab.

Glæd dig til Ildsjælefestivallen i Ridehuset i Aarhus d. 22. september 2018 kl. 10.00 – 17.00.

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune.