INSP

Roskilde / august 15, 2018

INSP

455 400 Civilian

Det forbindende fællesskab

Grundtanken i INSP er at skabe et sted, der tilbyder det udefinerbare ”at høre til” og gennem rum og værtskab at organisere det uorganiserede som en ny form for femte aktør i lokalsamfundet.

Ideen er at ”det tomme rum” gør det muligt at skabe nye møder mellem mennesker, som skaber nye forbindelser og derfor nye muligheder for borgere, kultur- og foreningsliv, uddannelser, virksomheder og kommune.

Det levende og mangfoldige hverdagsmiljø man i dag kan opleve på INSP i Roskilde, fortæller ikke om sig selv, at det er et fællesskab, men om at skabe selv sammen. Mennesker skaber stedet og stedet erstatter behovet for at tage udgangspunkt i et fælles formål eller at tilhøre en bestemt målgruppe.

INSP leger i praksis med tanken, at steder kan bruges som analoge sociale medier eller platforme, der kan samle det ellers adskilte og forbinde os med ressourcer vi ikke normalt har adgang til, på en meget enkel måde, og netop derfor kan katalysere forandring og udvikling. Vi skaber muligheden for at mødes og udvikler på måden vi er sammen på.

Mødestedet tilbyder noget almenmenneskeligt som vi, måske uden at vide det, mangler. At være sammen uden at skulle eller ville noget bestemt med hinanden. Bare det at være sammen giver mening, det behøver ikke have et formål. Det er et rart sted at være, hjemligt og hjertevarmt. Et forventningsfrit rum, som de unge kalder det.

Simpelt, men det skaber en ny forudsætning, som åbner muligheder vi ellers ikke har og forstærkes over tid i takt med, at flere og flere mennesker tjekker ind og ud i rummet, hilser på hinanden, taler sammen, lærer hinanden at kende, finder noget nyt i sig selv og i det mix af aktiviteter, som opstår og kan udvikle sig, når vi netop ikke har defineret formål, mål og forventninger.

Det bliver muligt at overskride de adskillelser, vi lever i og giver os adgang til det, vi ikke vidste fandtes og vi kan kombinere eller udveksle ressourcer på nye måder. Vi opdager over tid, at vi løser problemer ved at opløse dem. Vi forandrer deres forudsætning; at vi ikke længere er adskilte, men forbundne.

Anni Ehlers, medstifter og direktør www.INSP.dk