Kollektivet Tranehøj

Særslev / juni 27, 2018

Kollektivet Tranehøj

1037 854 Civilian

I et nutidigt kollektiv i Vestsjælland forsøger beboerne at skabe et godt og mere bæredygtigt liv og holde hinanden fast på at gøre en indsats for verden udenfor.

Da kollektivbevægelsen brød igennem for 50 år siden var det som led i ungdomsoprørets protest mod forbrug og kapitalisme, autoriteter og kernefamilie.

En af de værdier, kollektivet Tranehøj har taget til sig fra pionerernes tid, er at skabe alternativer til forbrugssamfundet – noget der med mange års klimakrise bliver stadig mere påtrængende. Sammen prøver vi at leve enklere og klogere og at påvirke hinanden til en mere bæredygtig levevis.

En anden værdi har afsæt i en overbevisning om, at verden kan tage en mere medmenneskelig og retfærdig retning, hvis alle gør en indsats. Noget der bliver både sjovere og bedre, når vi gør det i fællesskab.

 Klima og forbrug

Alle kan gøre en indsats for at mindske deres klimaaftryk, men nogle ting bliver lettere, når man deler med andre. På Tranehøj behøver vi kun én opvaskemaske, én røremaskine, én rundsav m.m., og skal vi have ’nyt’, går vi i første omgang efter brugt.

Økologisk selvforsyning er en del af hverdagen, men da ’det lille jordbrug’ tager tid, prioriterer beboerne at købe en del af de økologiske fødevarer – så vidt muligt i lokalområdet.

Tranehøj har specielt de seneste syv år investeret i vedvarende energikilder (solceller, vindmølle og solvarme) og er nu selvforsynende med både strøm og varme, ligesom vi samler regnvand til vanding af dyr og have.

Affaldssortering og genbrug har høj prioritet. Køkkenaffald går til høns, får og kompost, og andet affald deles i plastik, papir, metal m.m. og køres til den kommunale genbrugsplads. Vi klarer os med en affaldscontainer til dagaffald – det samme som en enkelt parcelhusfamilie.

Tranehøj og verden omkring

Kollektivet tager megen tid, ikke mindst fordi vi har ambitioner om en vis grad af selvforsyning, samtidig med at vi bor i en gammel ejendom med behov for kontinuerlig vedligeholdelse. Men vi er også en del af et lokalsamfund og af en verden, som vi gerne vil have indflydelse på.

Tranehøjs beboere er ’flygtningevenner’ og tilbød sidste år en ’asylhave’ til beboere fra det nærmeste asylcenter. Nogle af beboerne er involveret i udviklingsbistand og organiserer hvert år turneer på lokalområdets skoler for unge artister fra lande i Syd. Besøgene har til formål at styrke unges globale kompetencer og deres oplevelse af forbundenhed med mennesker i andre verdensdele.

Andre værdier

Det gode liv på landet handler i det hele taget om at være aktiv og selv tage ansvar for at skabe. Det handler om at leve med gyllelugten fra naboens grisefarm, og samtidig nyde at være tæt på dyr og natur. Det handler om at være sammen på tværs af aldre og give børnene tryghed og gode oplevelser. Og det handler om at leve som ’et helt menneske’  – altså at kunne bruge mange sider af sig selv – både krop, hænder, hoved og hjerte.

Tranehøj er et kollektiv p.t. bestående af otte voksne og to børn og med plads til yderligere en børnefamilie. Vi bor på en gammel 4-længet gård i Nordvestsjælland. De ældste af bygningerne er fra 1822, og gården var sognegård, fattiggård og alderdomshjem, inden kollektivet købte den i 1984. Beboerne (’tranerne’) er mellem 4 og 70 år, og i fællesskab har vi får, høns, frugtplantage og grøntsager til eget forbrug. De fleste af ’tranerne’ har lønarbejde uden for Tranehøj.

Gitte Jakobsen, www.tranehoej.dk