Kunstnerlavet KIT

Skælskør / december 18, 2017

Kunstnerlavet KIT

960 960 Civilian

Initiativet til Kunstnerprojektet KIT blev taget af en gruppe lokale ildsjæle, som i 2010 rejste midler til gennemførelse af et toårigt projektforløb.

Kunstnerlavet KIT er opstået i en periode hvor stadig flere tomme butikslokaler dominerede bybilledet i Skælskør bymidte.

Det blev tydeligt, at skulle Skælskør overleve som et levende sted at bo og en aktiv handelsby, måtte der tænkes nye tanker. Disse nye tanker lænede sig opad de kunstneriske og kulturelle strømninger der allerede var en del af byens DNA, om end strømningerne ikke var så synlige og markante på det tidspunkt.

Målet var, inden april 2013, at etablere 10 værkstedspladser for kunstnere, kunsthåndværkere, designere, musikere og andre professionelle kunstudøvere og derved skabe grundlaget for et kreativt miljø til glæde og gavn for både kunstneren og lokalområdet.

Målene blev mere end indfriet og i dag er Kunstnerlavet KIT en vægtig kulturinstitution i Slagelse Kommune, og en integreret del af lokalsamfundet. KIT har via det markante kunstneriske bidrag til Skælskørs identitet været med til at givet Skælskør tilnavnet: Kunstnernes by!

Det er Kunstnerlavets mission at skabe attraktive vilkår for professionelle kunstnere i Skælskør by. Visionen er, at der i 2020 er 20 professionelle kunstnere tilknyttet KIT.

Der er p.t. 17 medlemmer af KIT, herunder billedkunstnere, keramikere, en beklædningsdesigner, musiker, arkitekt, smykkekunstner, glaskunstner mv. Spændvidden er stor og sørger for frugtbare møder mellem de kunstneriske discipliner (Der er to nye medlemmer til KIT på trapperne, så fra 1/1 2018 er der sandsynligvis 19 medlemmer)

KIT er organiseret som forening med en bredt sammensat bestyrelse, der bl.a. rummer formanden for LAG Slagelse, et byrådsmedlem fra Slagelse Kommune samt ildsjæle og kulturaktører fra Skælskør og omegn. i KITs bestyrelse mødes hver anden uge for hele tiden at understøtte fremdriften i KIT. En fastansat KIT-koordinator står for den daglige drift KIT-sekretariatet.

Sekretariatet står for administrationen af KITs værksteder og tager sig af presse og PR. Koordinatoren er desuden tovholder på KITs samarbejde med mange andre aktører i lokalområdet. Det gælder både erhvervsvirksomheder, foreninger og kulturorganisationer. Koordinatoren arbejder for at gøre KIT synlig i et bredere forum, samt arrangere besøg på værkstederne, og hjælpe nye kunstnere i gang, og er på mange forskellige fronter bindeled både indad og udad i organisationen.

KIT hjælper kunstnerne med netværk, markedsføring, formidling af værksteder/atelierer samt lejlighedsvis indretning af værksteder. KIT stiller lokalerne til rådighed i en for kunstnerne brugbar stand, dvs. at der alt efter omstændighederne kan indkøbes fx printer eller en ovn, ligesom KIT stiller en internetforbindelse til rådighed i sine lejemål.

Yderligere kulturprojekter og initiativer der er opstået på baggrund af KIT:

Kunsttalentklassen

I 2016 startede en kunsttalentklasse på Skælskør Skole. Kunsttalentklassen er faglig profillinje, som er åben for elever fra hele Slagelse Kommune.  En kunstner, der flyttede til byen pga. KIT, har været en drivende kraft i opbygningen af Kunsttalentklassen og er faglig koordinator med ansvar for den kunstneriske undervisning i kunsttalentklasserne på Skælskør Skole.

Skælskør Billedskole

KIT-kunstnere underviser på Skælskør Billedskole, som er en forening, der muliggør billedskabende virksomhed for børn i Slagelse Kommune. Foreningen arbejder sammen med Skælskør Skole.

Lokal kunstundervisning

KIT-kunstnere underviser lokalt i keramik, Crocis, Glaskunst, Design, billedkunst o.m.a.

Keramikfestivalen

Et helt ekstraordinært projekt der er udløbet fra KIT er Keramikfestivalen i Skælskør. Festivalen anslås at tiltrække op mod 10.000 mennesker til Skælskør. Keramikfestivalen er drevet frem af frivillige og bliver arrangeret af Lene Hansen, Nelly Gaskin. Cecilie Dige, Gerda Østergaard og Gitte Nurup – alle keramikere fra Kunstnerlavet KIT, Samt Galleri Købmandggården (også drevet af frivillige), KIT Sekretariatet, samt Internationalt Keramisk er – Guldagergaard. Næste års Keramikfestival afholdes d.11/7 2018 og er festivalens 4. år.

Salonen

Salonen er et funky fællesværksted, cafe, kulturelt væksthus og fællesbutik etableret af beklædningsdesigner Mia Hoffman. Salonen drives som forening.

Yogastudio

Gitte Nurup der er keramisk formgiver åbnede i maj et lille velbesøgt yogastudio i hovedgaden.

Kommende projekter

Vi arbejder på at etablere to ugers tilbagevendende kunstskole til sommer. En mellemting ml. kunsthøjskole og kunstdagskole.

Kerstin Molsted, koordinator www.kitkunst.dk