Medborgerne

København / august 15, 2018

Medborgerne

3868 3109 Civilian

Medborgerne – Lokale fællesskaber med politisk slagkraft

Medborgerne arbejder for at organisere civilsamfundets mangfoldige fællesskaber, så de sammen kan arbejde for det fælles bedste.

Medborgerne er organiseret som en forening, der har til formål at forny og styrke civilsamfundets fællesskaber og bekæmpe den magtesløshed, som stadig flere danskere føler i deres hverdag. Med inspiration fra England og USA tager vi udgangspunkt i tilgangen community organising. Denne tilgang fokuserer på at opbygge bredt forankrede, lokale borgeralliancer. Disse borgeralliancer samler lokale fællesskaber på tværs af tro, social baggrund, fag, fritidsinteresser, alder og foreninger, styrker deres medlemmers demokratiske handlekraft, og gør dem i stand til at gå sammen og skabe forandringer – ikke på trods af, men i kraft af deres indbyrdes forskellighed og mangfoldighed.

Medborgerne er en katalysator, der kan igangsætte og understøtte opbygningen af sådanne lokale borgeralliancer. Vores første mål er at opbygge en lokal borgeralliance i København, og dermed skabe det eksempel, som andre i Danmark kan lære af og som kan være med til at inspirere til nytænkning og udvikling af civilsamfundets rolle i det 21. århundrede.

Medborgerne, der er en lokal borgeralliance bestående af følgende medlemsorganisationer:

 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Professionshøjskolen Metropol
 • HK Service Hovedstaden
 • Kirken i Kulturcenteret
 • Fritidsakademiet
 • RCYN – RessourceCenter Ydre Nørrebro
 • Red Barnet Ungdom København
 • Tro i Harmoni
 • Imam Ali Moskéen
 • FDF K9 Nørrebro
 • Miljøpunkt Nørrebro
 • Følgeskabet
 • Sabil Forening
 • 3F København
 • KAB Grøndalsvænge

Medborgerne arbejder med kampagner for at forbedre konkrete sager, der har betydning for borgernes liv på Nørrebro og i Nordvest. Vi arbejder lige nu på en kampagne, der skal opprioritere området omkring Nørrebro Station, så det kan blive et trygt samlingspunkt. Læs mere om kampagnen og dens løsningsforslag her: https://www.medborgerne.dk/min_norrebro_station.

Vi mener, at virkelige forandringer kommer nedefra. Når gode naboer finder sammen og organiserer sig. Vi lytter til de mange stemmer i vores bagland, og udvikler de løsninger, vi alle kan stå inde for.

I stedet for borgerinddragelse laver vi politikerinddragelse. Vi laver kampagner for at forpligte politikerne til at samarbejde, så vi sammen kan skabe langsigtede, positive forandringer i vores kvarter.

Vi er ikke et politisk parti. Vi er en borgeralliance, der arbejder for det fælles bedste – et retfærdigt og værdigt samfund med plads til os alle. Vi står sammen om at skabe konkrete forandringer – ikke på trods af, men i kraft af vores indbyrdes forskellighed.

Tea Fromholt, sekretariatsleder www.medborgerne.dk