Mino Danmark

København / maj 1, 2018

Mino Danmark

1413 1197 Civilian

Mino Danmark arbejder for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere, der indgår i det danske samfund på lige fod med majoritetsborgere om et værdifælleskab baseret på respekt og tillid. Organisationen indsamler viden, understøtter netværk og igennem vores mange forskellige projekter, styrker etniske minoriteters position i samfundet.

Historien om Mino

I februar 2015, kort efter terrorhændelsen i København, var Mino Danmarks CEO Niddal El-Jabri initiativtageren til Fredsringen rundt om Synagogen i Krystalgade. Fredsringen var et symbol både for ytringsfriheden og demokratiets brede rummelighed, og også religionsfriheden og retten til at være en fri og tryg minoritet.

Mino Danmark voksede ud fra en diskussion Niddal El-Jabri havde med Liberal Alliances, Anders Samuelsen, kort efter Fredsringen. På dette tidspunkt kørte Wilke Research en undersøgelse, i samarbejde med Jyllands-posten, en serie om muslimer i Danmark. Det var i en samtale, om Wilkes tilgang til research, at Anders Samuelsen fremhævede – i sine egne ord – at problemet var, man havde formuleret spørgsmålene på majoritetens præmis, og derved kunne fremme egen dagsorden. Det var i det øjeblik, at Niddal vidste projektet skulle have grobund i viden og samtale på minoritetens præmisser.

Grundfortælling

Der et stort behov for en organisation som MINO Danmark, der kan bygge et fællesskab for, primært ung, etniske minoritetsdanskere, som har det bedre end nogensinde i det danske samfund. Et stigende antal minoritetsetniske danskere bliver i dag optaget på videregående uddannelser, og tjener mere end deres forældre.

Men der er langt igen før end de kan indgå i samfundet på lige fod med majoritetsdanskere. Som barn af indvandrer kan man mangle et netværk med dybdegående viden om det danske samfund. Det er mindre sandsynligt, at et familiemedlem har taget en videregående uddannelse, kender til den danske folkeskole eller har engageret sig i dansk foreningsliv. Og det er mere sandsynligt at ens forældre er ansat i et ufaglært eller lavtlønnet job. Socioøkonomiske uligheder, diskrimination på arbejds- og boligmarked, og mangel på social kapital bidrager til at minoritetsdanskere ikke indfrier deres potentiale.

Projekter

Mino Danmark bygger et fællesskab for minoritetsborgere igennem en række forskellige projekter. De populære debatarrangementer Minority Talks bliver holdt rundt om i landet for at belyse forskellige aspekter og temaer i forbindelse med minoriteten i Danmark. Den største indtil videre var på d. 8 marts, da over 800 mennesker deltog i et arrangement på Københavns Hovedbibliotek til Minority Talks Kvindernes internationale Kampdag.

Andre projekter inkluderer Minority Business Hackathon, hvor vi prøver at bryde barrieren mellem danske virksomheder og kandidater i minoritets-kategorien i samarbejde med nogle af de største danske virksomheder i Danmark.

Chapters, et nyopstartede netværk til studerende på videregående uddannelser med minoritetsetnisk baggrund, hvis formål er at styrke de studerendes kompetencer og trivsel.

Mino Danmark er også lige blevet tildelt 350.000 kroner af Foreningen Roskilde Festival til at afvikle tre projekter der skal fremme minoritetsetniske unges bidrag til det danske fællesskab. Det første projekt er Camp Mino, hvor vi skal skabe et særligt rum med aktiviteter rettet mod minoritetsetniske unge, der indbyder all til at komme på festivalen. Mino Danmark skal også afvikle en Minority Talks, og lancere vores kulturmagasin-pilot. Dansk kulturliv mangler en platform der møder minoritetsetniske unge i øjenhøjde, og hvor vi undlader at italesætte spørgsmål som: Hvor kommer du fra? Beder du? Spiser du svinekød?

Peter Stanners, Mino Danmark  www.mino.dk