Mols i Udvikling

Mols - Helgenæs / november 1, 2017

Mols i Udvikling

960 720 Civilian

Mols har på ganske få år vendt tendensen med faldende børnetal, fraflytning og tiltagende mat ”udkantsstemning” til i dag at være et område i rivende udvikling med mange tilflyttere, et spirende kreativt og innovativt miljø og et stærkt lokalt fællesskab på tværs af områdets mange landsbyer. Forklaringen på dette markante skift skal bl.a. findes i paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) – et lokalt og frivilligt initiativ, som har til formål at samle lokale ildsjæle, frivillige, foreninger og institutioner i den fælles indsats for at gøre Mols og Helgenæs til et attraktivt sted at leve.

MiU blev egentlig skabt på en trist baggrund. Omkring 2014 stod det klart, at det inden for en kortere årrække ville blive nødvendigt at sammenlægge de små skoler og institutioner på landet. Man var fra kommunalpolitisk hold overbevist om, at den urbaniseringstendens, som gennem længere tid havde præget samfundet, uundgåeligt også ville få konsekvenser for Syddjurs Kommune og dermed også for Mols. Men lokalbefolkningen, skolen og børnehaverne ville det anderledes! Frem for offerattitude og apati valgte man at tage kampen op og insistere på, at man kan vende en udvikling, når man står sammen og kæmper.

Den indignation som startede MiU blev katalysator for nytænkning og en fornyet fællesskabsfølelse i området, og hurtigt piblede forskelligartede initiativer og små selvbestaltede udvalg frem – alle med det formål at styrke og udvikle ”det gode liv” på Mols. Siden fik MiU støtte af bl.a. Realdania, DGI og Syddjurs Kommune via ”Landsbyklyngeprojektet”, som hjalp til at skabe en samlende og stærk organisation bag de mange ildsjæle. På den måde er der blevet skabt en stærk platform bestående af lige dele indignation og struktur.

MiU engagerer i dag over 200 frivillige, som er inddelt i ca. 25 undergrupper med hver sit relevante projekt. Mange drømme er allerede blevet realiseret, fx vandrestisystem (Kløverstier), Fælleshaverne som bringer børn, unge og gamle sammen om at dyrke jorden, strikkeklub, surfklub, bryggeri, naturklub for familier der laver fælles aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge og meget, meget mere. Samtidig er der blevet arbejdet intenst på at synliggøre de mange tilbud og aktiviteter på Mols, så de kan være med til at tiltrække nye borgere til området.

Men drømmen stopper ikke her. I skrivende stund arbejdes intenst med to større projekter, som skal løfte Mols endnu videre:

Det første går under arbejdstitlen ”Knudepunktet” og målet er et fælles hus, som forener mennesker på tværs af landsbyer, generationer og interesser. Et sted, hvor unge og gamle ”hænger ud”, dyrker idræt, går i børnehave, mødes med strikkeklubben eller menighedsrådet, får et måltid mad og måske en kop kaffe med præsten, naboen eller den nylig tilflyttede familie. Et knudepunkt, hvor man kommer hinanden ved, og hvor lyst til at være sammen er fællesnævneren. Projektet er ambitiøst, men målet er i sigte takket være et tæt samarbejde mellem MiU, Molsskolen og børnehaven, IF Mols (den lokale idrætsforening), Syddjurs Kommune, menighedsrådene, flere fonde og private aktører.

Det andet projekt kaldes ”Det blå Torv” og er et avanceret havnebad, som både skal gavne den lokale folkeskole, ungdomsskolen, vinterbaderne, søspejderne, bådelauget og de mange sommerturister i området.

Historien om MiU viser, at man i fællesskab kan vende en udvikling, hvis man er tilstrækkeligt tosset, tændt og ihærdig. Vi kan, når vi står sammen!

Sofie Saxtoft, www.molsiudvikling.dk