Muhabet Aarhus

Aarhus / Marts 6, 2019

Muhabet Aarhus

800 511 Civilian

Muhabet betyder kærligt samvær, og det er ikke uden grund at aktivitets- og værestedet Muhabet for psykisk syge og sårbare mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk har fået sit navn. Baseret på et delt koncept med Muhabet i København, er Muhabet Aarhus et multietnisk værested og en non-profit forening med et socialt og humanitært formål, støttet af diverse puljer og fonde, private donationer og gaver, samt et driftstilskud fra Aarhus Kommune.

Muhabet Aarhus åbnede første gang dørene i år 2010 og har siden, med sin centrale placering i hjertet af Aarhus, dannet rammen om et trygt og kærligt fællesskab, der strækker sig på tværs af psykiske såvel som kulturelle og religiøse forskelligheder. I Muhabet arbejder vi ud fra det såkaldte gæstebud, forstået således at de frivillige og ansatte agerer værter, hvis fornemmeste opgave er at skabe rum for det kærlige, sociale samvær – et rum hvor der er plads til alle, til både det lette og det svære, og hvor man som gæst kan komme, lige som man er og har det. Samtidig er netop rollen som gæst en rolle, de fleste mennesker, uafhængigt af kulturel baggrund, genkender og dermed kan føle sig tryg i.

Muhabet er præget af en helt særlig atmosfære, der på én gang giver både ro og energi, og hvor alle – gæster, frivillige og personale – samarbejder om de praktiske opgaver, og på hver sin måde bidrager til et rummeligt og anerkendende fællesskab, hvor man kan føle sig hjemme. Som en af gæsterne beskriver det: ”Det er som mit andet hjem, som min familie, mine brødre og søstre”.

Værestedet har åbent for gæsterne tre dage om ugen. Der er desuden en særlig mødetid for de ældre gæster på Lokalcenter Møllestien og hver tirsdag holdes åbent for unge i alderen 20-30 år. Hverdagen fungerer ved hjælp af frivillige, der sammen med gæsterne og personale repræsenterer en lang række forskellige etniske baggrunde og sprog. I gennemsnit har Muhabet dagligt besøg af 20-25 gæster og 50-55 forskellige mennesker i løbet af en måned. Der har løbende været tilknyttet 2-3 lønnede medarbejdere og ca. 10-12 frivillige medværter, samt et varierende antal frivillige derudover, der udfører andre opgaver i tilknytning til værestedet.

Muhabets bestyrelse består af en vifte af mennesker med forskellig, relevant baggrund og erfaring, som sikrer velfunderet sparring og opbakning til udførelse af det daglige arbejde i værestedet, og som supplerer både de ansatte, de frivillige og hinanden i forhold til at sikre en fortsat god udvikling.

Vores mål er, at gæsterne hos Muhabet, hvoraf flere er traumatiserede som følge af voldsomme krigs – og flugtoplevelser og derfor kan have svært ved at indgå i holdbare, sociale relationer, undgår isolation og ensomhed, og dermed oplever en øget livskvalitet. For nogle gæster er Muhabet en livline, der er med til at sikre basale behov, som ikke dækkes andre steder. Vi har altid en samovar klar med dampende varm te, og hver dag laver vi et varmt måltid mad, vi samles om. Derudover læser vi avis, maler, spiller spil, tager på ture mv., som alt sammen giver anledning til gode snakke og kærligt samvær gæster, frivillige og ansatte imellem.

I Muhabet er der også mulighed for at få hjælp til at forstå og navigere i ”det offentlige Danmark”. Der er mulighed for råd og vejledning bl.a. i form af hjælp til at lave aftaler med læge, bostøtte eller sagsbehandler, til privatøkonomiske spørgsmål eller individuelle, støttende samtaler med henblik på mestring af dagligdagen og livet med en psykisk lidelse. For dem, der er klar til flere udfordringer fx motion, danskundervisning, frivilligt arbejde og/eller praktik, undersøger vi muligheder for viderehenvisning og formidler eventuelt kontakt til rette sted.

Muhabet bygger på den grundlæggende forestilling, at det at være og føle sig som en del af et socialt fællesskab, er et basalt behov hos alle mennesker og dermed et bærende fundament for at passe på sig selv og finde motivationen, modet og handlekraften til at bevæge sig videre mod et mere aktivt, sundt og socialt liv.

Mette Jensby Mortensen, leder og Natja Bech Kjeldsen, praktikant Muhabet Aarhus