Muslimer For Fred

Hvidovre / maj 1, 2018

Muslimer For Fred

2432 1951 Civilian

Den 11. september 2001 og det grufulde angreb på dagen anses af mange for at være starten på et nyt fokus på muslimer, islam og på forholdet mellem den såkaldte vestlige og såkaldte muslimske verden.

Sådanne  handlinger udført af mennesker, der påberåber sig islam (om det så er et lille mindretal), lagt sammen med et forøget politisk og mediemæssigt fokus på sådanne handlinger (i tillæg til andre faktorer), har desværre skabt en situation, hvor islam og muslimer i fleres øjne associeres med ufred.

Som et modsvar på ovennævnte association med ufred, og under vejledning af khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ahmadiyya-muslimernes verdensoverhoved, startede ahmadiyya-muslimer verden over kampagner, der skulle sætte fokus på fred og på islams fredelige lære.

En af disse kampagner fik navnet ‘Muslims for peace’, som først blev startet af den amerikanske ahmadiyya-muslimske menighed, hvorefter mange andre lande rundt om i verden fulgte med. I Danmark blev kampagnen først lanceret officielt lørdag d. 21. juli 2012 – på 45-årsdagen for indvielsen af Danmarks ældste moske, den Ahmadiyya-muslimske Nusrat Djahan Moske i Hvidovre.

Det første initiativ denne lørdag var, at man rykkede ud i byen for at uddele foldere med titlen ‘Muslimer For Fred’ og havde samtaler med ikke-muslimer som muslimer for at fjerne fordomme og misforståelser omkring islams lære imod enhver form for terrorisme. Muslimer For Fred har været på gaderne i rigtig mange byer i Danmark, herunder København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Holbæk, Roskilde, Nakskov, m.fl.

Initiativet blev utrolig godt modtaget, og opbakningen til kampagnen er siden vokset støt, ligesom initiativerne er blevet flere.

Det formentlig mest kendte initiativ er siden blevet oprydningen på Københavns Rådhusplads nytårsdag. Det var et initiativ, der faktisk var startet omkring moskeen i Hvidovre flere år forinden, og siden rykkede til Rådhuspladsen og blev “adopteret” ind i Muslimer For Fred kampagnen. Oprydningen blev først for alvor kendt, da fotograf Niels Hougaard tilfældigt gik forbi og så os arbejde i 2014, tog et billede, og lagde det på sin facebook. Herefter gik nyheden viral. ‘And the rest is history’. I år 2018 fandt initiativet for første gang også sted i Århus.

Et andet årligt initiativ er uddeling af mad i julemåneden for at ønske vor medborgere nogle glædelige højtider, fjerne grøfterne og bygge broer. Initiativet finder sted på Rådhuspladserne i København og i Århus, hvor der serveres suppe og andre forfriskninger til flere tusind forbipasserende.

Der er også blevet samlet ind til velgørenhed igennem årene. 100.000 kr. til ‘Familier med kræftramte børn’, 10.000 kr. til Red Barnet Ungdom og 10.000 kr til Humanity First Danmark er nogle af de indsamlinger, der har fundet sted.

I 2016 deltog Muslimer for fred for første gang på folkemødet på Bornholm med stor succes og god modtagelse. Derfor kunne vi ikke andet end gentage succesen i 2017 med et udvidet program, herunder ‘Kaffe, kage og 3 imamer’ med oplæg om de mere kontroversielle emner, hvor folk kunne komme og stille alle de spørgsmål, de ønskede, til vores 3 deltagende imamer. Og der blev bygget broer i massevis og nedbrudt en del fordomme på de 4 dage.

Andre initiativer igennem tiden har fx. været bloddonation, dialog-arrangementer, interreligiøse møder, eller vores unge drenge, der et par gange har været ude og hjælpe med den årlige rengøring på Christianshavns vold.

Når vi taler Muslimer for fred, så kan man ikke undlade at nævne vores facebook side, der spiller en ganske central rolle. Den tæller i dag op mod 10.000 følgere, og her bliver der besvaret spørgsmål og diskuteret, foruden at der naturligvis postes både opdateringer fra vores initiativer såvel som fx. andre posts om islam og muslimer af oplysende karakter.

Der er ingen tvivl om, at Muslimer for fred kampagnen har haft stor succes, både i udlandet såvel som i Danmark. Vi er med hvert initiativ nået ud til flere, både ikke-muslimer som muslimer, med vores positive budskab. Der har været og fortsat er et stort behov for dette arbejde. Modtagelsen har, takket være Gud, været så stor, at i Danmark er ahmadiyya-muslimerne i dag bedre kendt som Muslimer for fred.

Muhammad Akram Mehmood, www.muslimerforfred.dk