Økologisk Samsø

Sælvig / december 1, 2017

Økologisk Samsø

1544 1150 Civilian

Et fremtidssikret og fællesskabsstøttet landbrug på Samsø

En lille gruppe borgere på Samsø stiftede i april 2013 Foreningen Økologisk Samsø, som nu har knap 300 betalende medlemmer. Formålet er at formidle om økologi og bæredygtighed, samt binde landmænd og forbrugere tætte sammen.

Vi har en aktiv forening med mange frivillige, og er synlige året rundt på f.eks. Samsø Råvarefestival, Høstmarked, Kastanjefestival, Bæredygtig Festival, samt løbende medlemsarrangementer med workshops, fællesspisning, foredrag osv. Vi har flere undergrupper, der arbejder med andre aspekter af bæredygtighed, f.eks. permakultur, reduktion af plast, affaldssortering, levebofællesskab osv. Foreningen har en stærk forankring både blandt fastboende samsinger, ”fritidssamsinger” og andre i hele landet med interesse for vores model.

I 2014 stiftede foreningen den almennyttige erhvervsdrivende fond, Jordbrugsfonden Samsøkologisk. Fonden har siden stiftet datterselskabet Samsø Økojord A/S, som står for opkøb og bortforpagtning af ejendomme til unge økologiske landmænd. Målet er at hjælpe unge familier i gang og fastholde livet på landet. Desuden ønsker vi at fremme forædling, afsætning og afledt iværksætteri.

Udover at fremme økologien og flerdoble det økologiske dyrkningsareal på Samsø, skal Fonden lette generationsskiftet i det økonomisk trængte landbrug. Dette omfattende arbejde har indtil nu været drevet af frivillige kræfter samt en deltidsansat sekretariatsmedarbejder. Vi har været i stand til at tiltrække meget kompetente bestyrelsesmedlemmer også uden for Samsø, herunder tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl.

I maj 2016 erhvervede fonden sin første gård, Yduns Have i Alstrup på Samsø, hvor forpagterne har startet Samsøs første CSA (Community Supported Agriculture), hvor ca. 65 familier nu hver uge henter sæsonens grønsager mm. I 2017 etablerede vi, sammen med andre interessenter på Samsø, et lokalt slagtehus, hvor der pt søges en forpagter. Målet er på længere sigt tillige at etablere lokalt mejeri.

Visionen

Jordbrugsfonden forventer de kommende år en betydelig vækst i aktiviteter, og ønsker at udvikle vores ambitiøse model for et fremtidsorienteret og fællesskabsstøttet landbrug og iværksætteri på Samsø. Modellen udvikles med henblik på at kunne anvendes nationalt og internationalt, da generationsskifte-problematikken og landbrugets gældsætning er højaktuelt også uden for Danmarks grænser.

Næste skridt

Jordbrugsfonden arbejder konkret på at opkøbe de næste 2-3 gårde inden for det næste år. Den 1. december 2017 åbner vi for en aktieemission på op til 7 mio. kr. Vores mål er at udbyde aktier på ca. 7 mio. kr. hvert år til og med 2022. Til den tid forventer vi at eje 15-20 gårde svarende til 5-600 ha. Hertil kommer etablering af et mejeri på Samsø. Aktiekapitalen skal, sammen med kreditforeningslån, anvendes til anskaffelse af jord og ejendomme, hvilket giver aktionærerne god sikkerhed for deres investeringer.

Fonden ønsker endvidere at etablere et Videnscenter på Samsø (undervisning, kurser, konferencer), som skal formidle og fastholde vores viden og erfaringer til gavn for hele landet og for kommende forpagtere, gerne i samarbejde med andre ”grønne” aktører på Samsø.

Marianne Koldby www.oekologisksamsoe.dk