Økosamfundet Dyssekilde

Torup / juni 27, 2018

Økosamfundet Dyssekilde

240 320 Civilian

I 1983 var det folk med Martinus filosofien, der ønskede at lave et sted: Vegetar 90.  Dette projekt tiltrak folk, der havde fået nok af storbyen og ønskede at bygge økologisk og med fælles aktiviteter, og i 1990 blev det første spadestik taget i kartoffelmarken og omdøbt til Økologisk Landsbysamfund/Kommanditselskab forkortet ØLK.  Vi var optaget af Christiania, Svanholm og Thylejren og lavede vores økonomi på erfaringer herfra:  Fælles om gården og markerne – personligt om husene, og kun det areal som huset stod på.  Husplaceringer og bevoksning blev fællesbeslutning i vores boliggrupper.

Da økonomien var overskuelig (for nogen) omdannede vi os til en forening så fælles ansvar om helheden og privat om eget hus og omdøbte os til Økosamfundet Dyssekilde

Grundlaget for landsbyen har skiftet efterhånden som husene blev bygget og forsamlingshuset, børnehave og skole overtog den oprindelige gård som i opstarten var bolig for 8 mennesker og fælleshus for den voksende gruppe, som nu er 140 voksne og 60 børn i alderen 0 – 93 år

Den oprindelige tanke bag Økosamfundet Dyssekilde var at skabe et vegetarisk, spirituelt og humant landsbysamfund. I opstartsfasen skiftede grundlaget for landsbyen flere gange, og har nu fundet et leje, hvor grundlaget bygger mere på holdninger og værdier end en egentlig konkret overbevisning.

Forkortet navn er ØD og vi prøver at leve et liv med fællesskab, tolerance og respekt, og med fokus på bæredygtighed og økologi. Det er gældende for de løsninger vi har anvendt på blandt andet vores fælleshus, spildevandsrensning, affaldssortering og grønsagsdyrkning.

Landsbyen er inddelt i 7 boliggrupper som har organiseret sig hver især med praktiske gøremål og sociale aktiviteter. Her vil du også kunne opleve mange spændende løsninger på boliger, energi, økologi, arkitektur, bæredygtighed og meget mere.

Hver boliggruppe har ansvaret for de udendørs arealer mellem husene, og de forvalter eget budget. Flere boliggrupper laver også forskellige sociale arrangementer som havedage, julefrokoster, cykelture og sommerfester.

Oprindelig var det tanken, at boliggrupperne skulle udgøre enheden. Ideen var små private huse evt. helt uden køkkener og så til gengæld et fælleshus i hver boliggruppe. Hver enklave skulle have udstrakt autonomi, fællesspisning, fælles værksted osv.

Undervejs har vi i stedet udviklet os, så landsbyen er blevet enheden, hvor folk mødes på kryds og tværs af boliggrupper, mens mange samtidig har meget nære forhold til de nærmeste naboer.

Mange gæster kommer herop for at se på de særprægede huse. De fleste huse er bygget med væksthuse mod syd, så de kan udnytte den solvarmen. Mange huse har solfangere og/eller solceller, og der er generelt tænkt energihensyn ind i arkitekturen.

Vi er meget forskellige mennesker med forskellige baggrunde og bevæggrunde for at bo her, og alligevel er vi bundet sammen af visionen om en række værdier som økologi, bæredygtighed, socialt fællesskab, respekt og tolerance.

For Økosamfundet Dyssekilde betyder økologi bæredygtighed i forhold til alle ressourcer – natur, miljø, dyr og mennesker. Det er et af grundelementerne i økolandsbyen, og i praksis foregår det på mange måder og niveauer afhængig af de mennesker, der er involveret.

Tilbage i 1990 startede vi “Aktiv sommer” med en annonce i Information for at dele vores dejlige landsbyliv med storbyens venner og vise at kulturen trives i bedste velgående på landet. Hvert år har vi holdt en uge med mulighed for at deltage i forskellige kreativiteter i 1 1/2 times undervisningsforløb og har kaldt det “bevaegelsefestival.dk”

Ligeledes har en gruppe dannet en musikfestival “Himmelstorm” som hvert år har tiltrukket mange mennesker.

“Ildsjæle” får muligheder her i ØD til at udvikle sine talenter sammen.

Ellen Berring, Kilden i Stjernen www.dyssekilde.dk