Ørsted Kro

Ørsted / juni 1, 2018

Ørsted Kro

1446 1179 Civilian

Ørsted Kro er i dag en folkeejet kro, som ejes af 580 aktionærer.

Den kommercielle del er bortforpagtet og forpagteren driver en forretning med selskaber og nogle faste åbningsdage.

Derudover drives stedet som Kultur- og Foreningshus, hvor foreningen Ørsted Kros Venner står for alle aktiviteterne – og alt det praktisk sker ved hjælp af frivillige.

Historie

For 5 år siden opstod ”en tosset ide” blandt 3 ildsjæle i Ørsted.

Byens kro var sat til salg – og deres tanke var at man kunne købe den sammen 8-10 personer.

Det blev inviteret til et informationsmøde – men her var det klare budskab at ”byen” også ville være medejere.

En stor arbejdsgruppe gik i gang med indsamling af midler til at købe kroen.

Og fra det første møde gik der kun tre måneder til at kroen kunne overtages 15. september 2013.

Formål

Formålet med køb af kroen var at skabe liv i bygningen, skabe aktiviteter som man kunne være fælles om. Ørsted Kro A/S blev stiftet til køb af bygningen og Ørsted Kros Venner blevet stiftet til at forestå arrangementerne på stedet. Bestyrelserne består af 11 personer, som alle er passionerede og betragter kroen som deres ”egen lille baby”.

Aktiviteter

Efter overtagelsen gik man straks i gang med forskellige aktiviteter og der kan bl.a. nævnes følgende: fællesspisning, teater, foredrag, Q-aften, M-aften, Frokostjazz, danseskole, julefrokost, J-dag, vælgermøder, stand-up og kunstudstilling.

Nogle aktiviteter er blevet en tradition og nye ser dagens lys.

Seneste meget store kulturelle aktivitet er vores månedlige ”Kulturtorsdag”. Det foregår i dagtimerne en gang om måneden med forskellig underholdning, og så får man et godt måltid mad.

Underholdning kombineret med hygge og socialt samvær. Til disse Kulturtorsdage er det alene frivillige hjælpere som klarer alt det praktiske.

Ildsjæle

Uden frivillige og lokale ildsjæle, så havde dette projekt aldrig kunne lade sig gøre.

Som nævnt er det frivillige som står for det praktiske ved arrangementerne – men det er også frivillige som står for det praktiske omkring bygningen.

Det gælder både normal vedligeholdelse – men har især også vist sig ved to rigtig store renoveringsprojekter.

Første store projekt var renovering af salen, men nye lofter, isolering, scene m.m.

I vinteren 2017 blev det lavet helt ny indgangsparti samt nye toiletter på kroen, lige som kroens køkken blev udvidet til det dobbelte og samtidig totalrenoveret.

Ca. 100 frivillige var på en eller anden måde involveret – enten som håndværker, arbejdsmand, maler, rengøring eller som dem der sørgede for bespisningen.

Der blev arbejdet stort set i døgndrift, og brugt ca. 5000 timer på 7 uger.

Der har været søgt og modtaget mange fondsmidler til stedet – således at alle projekterne har kunne lade sig gøre stort set uden at skulle låne penge.

”Gevinsten”

Den helt store gevinst for byen er at man nu har fået et samlingssted – man har fået noget at være sammen om. Man har ejerskab for stedet.

De mange frivillige har betydet nye fællesskaber og pludselig kender man hinanden på en helt anden måde. Sammenholdet har også betydet at byens aktive foreningsliv nu arbejder sammen i stedet for at bekrige hinanden.

Tove Hjort Jensen, Formanden for Ørsted Kro’s Venner, Ørsted Kro