Rethink Human Being

Aarhus / januar 4, 2018

Rethink Human Being

1209 1079 Civilian

Rethink Human Being er en non-profit organisation startet og drevet af dedikerede mennesker. Fælles for de mange projekter vi kører er begrebet Væredygtighed. Begrebet adskiller sig fra et begreb som Væredygtighed ved at tage udgangspunkt i individets indre – motivation. Mens bæredygtighed handler om de sociale og økonomiske systemer vi bygger, så handler Væredygtighed om bevidsthed og væren-i-verden. Den måde vi arbejder med det på, er bl.a. ved at stille spørgsmål, som skal udfordre vores måde at tænke og være i verden. Rethink Human Being er ikke lavet til at slå folk i hovedet med dårlig samvittighed, såsom “Du gør det-og-det forkert”. Vi udfordrer folk med åbne spørgsmål om eget liv og værdier – men de bestemmer selv svaret. Vi tror på, at det giver en personlig form for vækst og udvikling – som skaber grundlaget for handling. Modsat spørgsmålet “Er forbrugssamfundet ansvarligt?” Spørger vi: “Er du et ansvarligt menneske?”. Andre spørgsmål kunne være: “Kan man eje noget?”, “Er mennesket vigtigt”, “Skal alle inkluderes?” eller “Udlever du dit potentiale?”. Spørgsmålene er samlet i vores Væredygtighedsspil. Deltagerne svarer på et udvalgt spørgsmål, som skal udfordre og skabe refleksion. De svarer blot med et “Ja” eller “Nej”. Det er på den måde let at deltage, da det ikke kræver lange forklaringer eller begrundelser. Hvis deltagerne synes, at spørgsmålet er interessant, kan det udvikle sig til en dialog mellem deltagerne. Spørgsmålene er designet til at røre ved de værdier og følelser, som har med både hjerte og hjerne at gøre.

Et andet initiativ er kampagnen “Færre Fremmede i Verden”. Projektet går dybest set ud på kigge på den fremmedgørelse der opstår imellem mennesker på baggrund af køn, etnicitet, politik, samfundsklasse osv. Vi tror på at begrebet Væredygtighed kan anvendes uanset disse store forskelle. Bl.a. kører rundt med vores mobile Cafe for Færre Fremmede i Verden og sælger kaffe til forskellige events. Ved cafeen planter vi nogle stole, hvorpå der står: “Sæt dig her og tal med en fremmed” – en mulighed er selvfølgelig at bruge VæredygtighedsSpillet som ramme for samtalen. Vores erfaring er, at disse samtaler, der opstår spontant i byens rum, kan skabe bro mellem fremmede mennesker og forskellige kulturer. Et andet projekt under Færre Fremmede i Verden var arrangementet Polaritetens Paradoks i Aarhus Musikhus, hvor der var oplæg om polaritet fra så forskellige folk som fysiker Holger Bech Nielsen, politiker Mogens Lykketoft, spirituel lærer Anne Sophie Jørgensen og rektor på journalisthøjskolen Jens Otto Kjær Hansen. Alle kan blive ambassadører for kampagnen og selv gå igang med at skabe “Færre Fremmede i Verden” – det foregår via hjemmesiden www.faerrefremmede.world.

Lige nu arbejder vi på at udbrede Væredygtighedsbegrebet indenfor HR og organisationsudvikling, hvor vi har udviklet et unikt koncept til at skabe Væredygtighed internt i organisationer ved at arbejde med værdier og relationer. Næste skridt er undervisningsmateriale som vi vil implementere i folkeskolen og gymnasierne. Vi tror nemlig på, at næste generation af borgere kan have gavn af en ny måde at tænke bevidsthed og bæredygtighed på. Hvis vi skal skabe en mere Væredygtig fremtid, så er det naturligt at starte med de kommende generationer, der skal overtage jorden fra os.

Frederik I. Pedersen www.rethinkhumanbeing.org