Ryslinge Skulpturpark

Ryslinge / Oktober 3, 2017

Ryslinge Skulpturpark

850 565 Civilian

Ryslinge Skulpturpark blev indviet i 1995, hvor en gruppe ildsjæle fra Ryslinge realiserede ideen om en natur- og kunstpark, som skulle være til glæde for byens borgere og for besøgende i Ryslinge.

Parken ligger i en flad dal. Da isen smeltede efter sidste istid for ca. 10.000 år siden, blev det meste ler skyllet bort. Det er en mager jord mest bestående af sand og grus. Parken ligger i den vestlige ende af Ryslinge by. Parken, der dækker 10 tdr. land, har en spredt beplantning af gamle danske buske og træsorter.

Igennem parken løber Sallinge Å, som ved naturgenopretning har fået sine slyngninger tilbage i området. Sallinge å har sit udspring i Sandager mose og ender mange kilometer senere i Odense Å. Broer fører to steder over åen til en lille sø, hvor dyre og planteliv indfinder sig ved naturens egen kraft.

Arbejdet med oprettelse og vedligeholdelse af parken er i de forløbne år gennemført ved frivilligt arbejde. Dog er de mere udgiftskrævende investeringer til f.eks. kunstværker blevet dækket af fonde, bl.a. har Den Faberske Fond ydet stor støtte til parken, både hvad angår indkøb af kunstværker samt anlæg af stier m.m. Som en anerkendelse af initiativet til dannelse af en sådan lokal naturoase, tildeltes parken i 1996 Svend Saabyes initiativpris.

Parken benyttes dagligt af lokale borgere og tilrejsende, der går en tur i den flotte natur. Parken indeholder kunstgenstande men tjene også som et åndehul med mulighed for at få sig rørt og få frisk luft i lungerne. Parken har udviklet sig med vildtvoksende planter og en vild fauna, men der er mulighed for at færdes tørskoet og sikkert på stierne også med barnevogn eller rollator.

På billedet ses “Fuglene” af Søren West med Frede Troelsen “Frugtbarhedsymbol” i baggrunden.

Karl Top, formand www.ryslingeskulpturpark.dk