Sager der Samler

Aarhus / august 15, 2018

Sager der Samler

1728 1364 Civilian

Hverdagsaktivisme og handlingsfællesskaber som demokratisk nytænkning

For fem år siden lejede fem venner og kolleger 248 m2 i en erhvervsejendom ved Pustervig Torv midt i Aarhus. Vi forskere og konsulenter havde fået den lidt luftige tanke at skabe en organisation med det finurlige navn ”Sager der Samler”. Målet var at bruge vores faglighed på nye måder og vise, at vi som engagerede borgere kan tage større del i udviklingen af vores samfund. Derefter begyndte vi at invitere mennesker fra vores by og spørge dem: ”Hvad ville du engagere dig i, hvis du kunne?”

I de fem år vi har arbejdet med Sager der Samler, er der vokset et væld af initiativer ud af vores fællesskab, som hver især er stærke fortællinger om handlekraft i hverdagen og viser nye veje til at skabe løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

Et eksempel er Skraldecaféen, som Annbritt Jørgensen og Steffen Sand står bag. De har været på kontanthjælp i mange år og lever med psykiske diagnoser. I Skraldecaféen bruger de overskudsmad fra supermarkedernes containere til at lave fællesskaber og hjælpe mennesker som dem selv ud af isolation. Nu er de ansat i flexjob i en forening, de selv har stiftet, og er ved at etablere en fysisk base i et byudviklingsområde på Sydhavnen i Aarhus, hvor de bygger bro mellem et fremvoksende kreativt erhvervsmiljø og værestederne for forskellige grupper af udsatte borgere, der i mange år har ligget i området.

Et anden eksempel er Vaskeriet. Pia Stabell Hjort og Katrine Knudsen er socialpædagoger og har i mange år arbejdet på bosteder for udviklingshæmmede. De har startet et vaskeri i fællesvaskeriet i boligforeningen Søvangen i Brabrand. Vaskeriet er både en virksomhed, en øvebane for udviklingshæmmede, der drømmer om et almindeligt arbejde uden for beskyttede tilbud, og det er et nyt fællesskab for boligforeningens og områdets beboere, som gør mange tryggere og bryder ensomhed og isolation.

Der er mange flere initiativer. For eksempel Social Sundhed, der blev startet af Kristina Louise Bliksted, som var studerende, da hun gik i gang. Hun havde i sin egen familie oplevet den ulighed, der kommer til udtryk ved, at mennesker, der lever med misbrug, hjemløshed eller psykiske udfordringer, ofte har vanskeligt ved at gøre brug af sundhedsvæsnet. Social Sundhed organiserer sundhedsfaglige studerende som brobyggere mellem sårbare borgere og sundhedsvæsnet. Ved at ledsage, understøtte og motivere kontakten til hospitalet gør de på kort sigt en forskel i en én til én relation. På lang sigt ønsker de at lære, hvordan de som kommende professionelle i sundhedsvæsnet kan gøre en forskel for dem, der har det allersværest. Holdningen blandt de studerende er: ”Vi kan måske ikke forandre systemet, men vi kan forandre os selv.”

Forskere og meningsdannere bruger ofte begrebet ”ad-hoc frivillighed” til at beskrive den type engagement og handlekraft, som Sager der Samler står for. Men det bygger på en misforståelse. Vi har valgt at kalde den ”hverdagsaktivisme”. Den nye handlekraft kan ikke direkte sammenlignes med den klassiske frivillighed. Hverdagsaktivismen er udtryk for en mere entreprenant tilgang, hvor vi som borgere ikke er enten brugere eller frivillige. Her er ikke nogen, der bliver sat til noget. Tværtimod bryder vi som borgere ud af de vante roller, bliver politiske individer og skaber gennem vore initiativer platforme for at tale en sag og pege på konstruktive løsninger.

Der er brug for nye fællesskaber, der kan bakke op om handlekraften i hverdagen. Fællesskaber, som inspirerer mig til at gå i gang, som hjælper mig, når jeg er udfordret og giver adgang til handlemuligheder og ressourcer, når jeg er parat. Forandring kommer ikke af gode idéer alene. Den kommer, når vi tager fat og er klar til at stå en distance. Vi har brug for fællesskabets opbakning. Sager der Samler er et sådant fællesskab.

I dag holder fællesskabet til i en hyggelig baggård i Vestergade 43 midt i Aarhus. Døren er åben og nye hverdagsaktivister er velkomne hver dag fra kl. 9 til ud på eftermiddagen eller aftenen, når dagens gøremål er færdige.

For os, der startede Sager der Samler, blev sagen selve demokratiet. De demokratiske kanaler ind i vores politiske institutioner er ved at sande til ved at færre og færre melder sig ind i et politisk parti. Derfor må vi udvikle nye fællesskaber, der kan være platforme for vores engagement som medborgere, skabe nye løsninger og bringe vores politiske deltagelse tæt på vores hverdag.

Paul Natorp, medstifter www.sagerdersamler.dk