Social Sundhed

Aarhus / september 1, 2018

Social Sundhed

965 964 Civilian

ALLE HAR RET TIL LIGE BEHANDLING I VORES FÆLLES SUNDHEDSVÆSEN.

I Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet arbejder vi for at øge den sociale lighed i sundhed. Det gør vi med to tidsperspektiver for øje.

På kort sigt ledsager og støtter vi dagligt mennesker, der på hver deres måde har svært ved at benytte og få gavn af kontakten med vores fælles sundhedsvæsen. På længere sigt øger vi den sociale lighed i sundhed nedefra og op gennem sundhedsvæsenet. Vores frivillige brobyggere er alle sundhedsfaglige studerende – og dermed fremtidens sundhedsprofessionelle. De tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med sårbare og udsatte menneske og de opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden. Vi tror på, at de dermed bliver bedre sundhedsprofessionelle og kan være med til at skabe en forandring i sundhedsvæsenet, der kommer nedefra.

Gensidig læring mellem borger og brobygger er altså et bærende princip i organisationen. Social Sundheds arbejde er orienteret mod at styrke det universelle etablerede sundhedstilbud. Vi arbejder ikke parallelt med dette men i forlængelse heraf med det formål, at alle får en lige adgang til sundhed.

Social Sundheds menneskesyn
Social Sundhed bygger på et menneskesyn, der er recovery- og empowerment-orienteret.
Vi anerkender det enkelte menneske og retten til at bestemme i og tage ansvar for eget liv. Vi tror på den positive intention i ethvert menneskes valg, og at alle træffer det bedst mulige valg for sin egen situation. Det er en holdning, vi søger at efterleve og udtrykke i alle relationer, herunder til os selv og i forhold til hinanden, frivillige, borgere, fagprofessionelle og andre samarbejdspartnere.
Vi har ingen visitation. Alle mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at kontakte, benytte eller få gavn af vores sundhedsvæsen på lige fod med andre borgere er velkomne til at kontakte os.Det daglige arbejde
Vores vagttelefoner koordinerer den indledende kontakt mellem borgere og brobyggere. Alle kan ringe ind – dig der har brug for støtte, pårørende eller personale. Både hvis der er behov for ledsagelse til en allerede fastlagt aftale, eller hvis man har behov for en indledende snak inden påbegyndelse af et længere forløb i sundhedsvæsenet. Vagttelefonen sørger så for at skabe kontakt mellem brobyggeren, der er på vagt den pågældende dag, og det menneske, der har brug for støtte.
Har man mange kontakter i sundhedsvæsenet kan det være en mulighed at få en fast brobygger tilknyttet. Social Sundhed tilbyder personlig støtte og ledsagelse til bl.a., men ikke udelukkende: Lægebesøg, tandlæge, fysioterapi, skadestue, vagtlæge, psykolog, medicinafhentning, undersøgelser og behandlinger hos speciallæge, tovholder på behandlingsforløb mv. (fx hjælpe med at huske aftaler), hospitalsindlæggelse.

Andreas Kornum Vestergaard, www.socialsundhed.org