Student & Innovation House

Frederiksberg / Oktober 4, 2017

Student & Innovation House

845 1025 Civilian
I 2013 var der en lille gruppe studerende ved Copenhagen Business School (CBS), der havde en drøm om at skabe et sted, hvor vi kan mødes på tværs af uddannelsesinstitutioner. Student & Innovation House er resultatet af denne drøm. Et sted, hvor vi studerende, kan anvende vores teoretiske viden i praksis, arbejde i innovative fællesskaber og tage et aktivt medansvar for at skabe positive forandringer i en morgendagens samfund.
Vi har i dag rejst 52,5 millioner kroner fra almennyttige fonde til at ombygge den smukke gamle politistation på Frederiksberg til et innovativt og kreativt knudepunkt for de studerendes engagement. Selvom huset først åbner i 2020, er der i dag 50 virkelystne studerende med 12 forskellige nationaliteter fra syv forskellige uddannelsesinstitutioner. Vi arbejder alle henimod at udvikle og etablere et sted for studenter-fællesskaber på tværs af uddannelser. Huset skal danne grundlag for aktiviteter, der inspirerer til nysgerrighed og samarbejde.
De mange studerende, der er aktive i projektet i dag, vil næsten alle sammen være færdige med studierne, når ombygningen af Politistationen står færdig. Men vores drivkraft er at skabe et visionært studenter- og innovationshus, der i de næste mange generationer vil ruste virkelystne studerende til at tage samfundets store som små problemstillinger op og skabe positive forandringer, i samarbejde med forskere, erhvervsliv og nysgerrige borgere. Foto: Esben Zöllner.
Har du lyst til at engagere dig i projektet, er du meget velkommen.
Maria Flora Middelboe Andersen, www.studenthouse.dk