SYMB

Kalundborg / Marts 6, 2019

SYMB

431 430 Civilian

For 3 år siden var SYMB kun en drøm. Nu er det et blomstrende socialt energibundt med eget hus og en hel masse mennesker, der brænder for sagen, og hver dag skaber liv og aktivitet i Kalundborg. En sand succeshistorie, der kun lige er begyndt

SYMB står for symbiose, dvs. relationer mellem mennesker som alle har glæde af, og det er det SYMB er sat i verden for. At skabe rum for at forskellige mennesker kan mødes, være sammen og gøre noget sammen. Målet med SYMB er at få flere med ind i lokale fællesskaber, og undgå at mennesker falder ud over kanten.

Det handler om at sænke barriererne ind til fællesskabet. “Vi skal prøve at skabe nogle mødesteder, hvor der ikke er for mange krav, om hvad man skal betale, hvordan man skal formulere sig, eller hvad man skal interessere sig for. Vi skal skabe et miljø, hvor forskellige folk kan have noget med hinanden at gøre på tværs af interesser, sociale forhold og holdninger,” siger Louise Kolbjørn, som er SYMBs initiativtager.

Siden SYMB blev til, er initiativet vokset til en bred vifte af aktiviteter, bl.a. et velbesøgt Folkekøkken, en række populære Kend Vores Egn arrangementer, en Krea-gruppe og forskellige events – alene og sammen med andre. SYMB driver også en frivillig mentorordning for Kalundborg kommunes Jobcenter, hvor alle borgere, der har brug for støtte, kan søge om at få en mentor for en periode.

SYMB er nu en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Det betyder bl.a. at der skal være en vis erhvervsmæssig indtjening, selvom de fleste af os der arbejder i SYMB er ulønnede. Men til forskel fra en almindelig virksomhed, skal overskuddet i SYMB udelukkende bruges til at skabe endnu mere social værdi og fremme et aktivt medborgerskab.

Det er også en del af vores forretningsmodel at tilbyde undervisning, kurser, workshops etc. baseret på egen viden og egne erfaringer. SYMB har efterhånden opbygget solid viden om hvordan man mobiliserer borgerkræfter, udvikler tværgående fællesskaber og mere robuste lokalsamfund og opbygger en socialøkonomisk virksomhed på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.

Godt nok er SYMB så småt begyndt at tjene penge, men der er i den grad brug for sponsorater og fondsmidler, hvis SYMB-idéen virkelig skal foldes ud og vokse. Så det var en stor dag, da VELUX-fonden sidste år bevilgede over 5 mio. til at finansiere et fælles projekt mellem SYMB, Slagelse kommune og Professionshøjskolen Absalon.

Projektet, der startede ved årsskiftet, skal i løbet af de næste 3 – 4 år gøre os klogere på, hvordan flere borgere kommer med i lokale fællesskaber, som er drevet af henholdsvis en kommune og civilsamfund. Professionshøjskolen Absalon følger arbejdet i begge praksisspor, og samler og formidler den nye viden, der kommer ud af det.

På det allerseneste har vi sat prikken over i’et på en aftale med DSB om at leje en stor del af stationsbygningen i Kalundborg. Det har været en kæmpe udfordring for SYMB ikke at have sit eget sted, så det er virkelig en milepæl i SYMBs historie. Lige nu er en hel masse SYMB-folk i fuld gang med at sætte de nye lokaler i stand, så der snart kan åbnes et helt nyt Byens hus i Kalundborg.

SYMB er en socialøkonomisk virksomhed i vækst. Og lige nu er der flere opgaver end der er mennesker til. Så, alle der har lyst til at vide mere om SYMB, og måske give en hånd med, er meget velkomne til at kontakte os.

Jens Laugesen, organisationsgruppen i SYMB