Tidslerne

Esbjerg / februar 1, 2018

Tidslerne

2095 2041 Civilian

Desværre er der ikke mange, der er sluppet helt udenom kræft. Familie, venner, bekendte, alt for mange bliver ramt af denne sygdom, og uanset hvilken form for kræft vi taler om, er det svært at forholde sig til, i det øjeblik diagnosen bliver konstateret. En masse hv-ord dukker op, og hvor kan man få svar på alle de spørgsmål, der automatisk følger med i sådan en situation?

Kræftforeningen Tidslerne blev stiftet i 1991 af 12 ildsjæle, som alle var kræftpatienter. De seneste år har medlemstallet steget stille og roligt år for år. Foreningen drives 100 % af frivillige – dvs. der er ingen, der får løn for deres indsats, ingen husleje m.v.

Tidsellinjen har hjulpet mange, og telefonen er åben nogle timer fire dage om ugen. Kontaktpersonerne har haft eller lever med en form for kræft, og de er parate til at besvare spørgsmål og give gode råd. Vi er uafhængige af medicinalfirmaer og læger, og ifølge radiodoktoren, Carsten Vagn-Hansen, er vi en af de få ”rigtige” patientforeninger.

Som formand tager jeg ofte ud til debatter, møder om sundhed, kurser og lignende. Vi deltager på Folkemødet på Bornholm (hvor jeg modtog Sundhedsparlamentets Ildsjælspris i 2016), både for at blande os i debatter, men naturligvis også for at sprede viden om Tidslernes eksistens, samt få ny viden fra andre vinkler – du kan se Tidslernes debat fra 2017 på Facebook: ”Kræftforeningen Tidslerne”. Tidslerne deltager også i European Cancer Paitient Coalition.

 Lokalkredse landet over gør også et stort stykke frivilligt arbejde. Der bliver holdt foredrag. Tidslerne deltager på diverse messer om sundhed og livsstil. Tidslerne afholder selvhjælpskurser forskellige steder i landet, hvor kursisterne møder andre ligesindede (kun patientmedlemmer) og med forskellige temaer og indlæg i løbet af opholdet, som normalt er på tre dage til meget begrænset egenbetaling.

Medlemmerne modtager to tidsskrifter årligt med patienthistorier, artikler om kræftbehandlinger, medicin, forskning, bognyt m.m. Ved indmeldelse modtager man det seneste medlemsblad samt Tidselguiden med 107 sider nyttige informationer for kræftpatienter. På vores hjemmeside er der 236 søgbare artikler samt Tidslernes blade fra de seneste fem år.

Facebook ”Kræftforeningen Tidslerne” findes såvel som ”side” med diverse oplysninger og som lukket ”gruppe” med 2800 dedikerede medlemmer, hvor kræftramte og pårørende hjælper hinanden og uden nogen form for reklame. Hver enkelt patient må finde sin egen vej. Hvad der virker og er godt for den ene patient, er ikke nødvendigvis det rigtige for en anden patient, men gode råd kan man altid bruge.

Gavebidrag. Tidslerne er en §8-godkendt forening, hvilket betyder, at testamentarisk arv og legater modtages afgiftsfrit. Desuden kan gavebidrag op til kr. 15.600 indberettes til Skat (for fradrag i indkomstskatten), hvis vi kender navn og CPR-nummer.

I Tidslerne går alle pengene til patienterne!

Vi skal modtage mindst 100 gavebidrag à minimum kr. 200 om året for at opretholde vores §8- godkendelse. Støt Tidslernes gode arbejde. Medlemskab kun kr. 225 pr. år.

Vores sundhedsvæsen symptombehandler – Tidslerne søger årsagsbehandling.

Ofte trues patienterne til at starte hurtig behandling – Tag dig tid til det rigtige valg eller fravalg!

Mai Nielsen, formand www.tidslerne.dk