Ungdommens Folkemøde

København / april 1, 2018

Ungdommens Folkemøde

1232 1104 Civilian

Ungdommens Folkemøde samler den danske ungdom mellem 15-25 år til en åben festival i demokratiets tegn, hvor unge kan drømme, blande sig i debatten, lade sig inspirere og være med til at fortælle, hvad ungdommen kan og vil. Fra den 6.-8. september 2018 går det løs i Valbyparken, hvor der forventes omkring 35.000 unge deltagere.

Drømme, frustrationer, holdninger, ideer

Danske unge er verdensmestre i færdigheder inden for sociale, politiske og demokratiske forhold. De vil gerne stemme og uddanne sig, men udviser i langt mindre grad end andre unge verden over interesse for at deltage i aktivt samfundsengagement. Ungdommens Folkemøde er en platform, der giver den danske ungdom mulighed for og lyst til at bevæge sig ind i den del af demokratiets verden, der findes uden for stemmeboksen.

For at styrke danske unges demokratiske selvtillid, er det nødvendigt, at ungdommens drømme, frustrationer, holdninger og idéer lyttes til. Derfor samler vi et væld af interesseorganisationer, græsrødder, politikere, beslutningstagere og repræsentanter fra erhvervslivet til dialog i øjenhøjde med unge og til gensidig inspiration. Dialogen sker dels i stadepladserne og dels i et workshopformat, hvor organisationer faciliterer workshops med større grupper af unge, der i fællesskab udpeger samfundsrelevante problemstillinger og udarbejder løsningsforslag. Samtidigt vil meningsdannere og unge på scenerne provokere, inspirere og sætte nye tanker i gang hos deltagerne, og gennem aktiviteter rundt omkring på pladsen opstår der møder ungdommen imellem. Målet er at få en endnu mere samfundsengageret generation, der er sit ansvar bevidst og tager verden på sine skuldre. Danmark skal inspirere resten af verden til at tage ungdommens stemme seriøst!

De frivillige går forrest

Bag Ungdommens Folkemøde står Ungdomsbureauet, som er en non-profit organisation, der engagerer og understøtter unges deltagelse i samfundsdebatten. Ungdomsbureauet blev født ud af frustrationen over, at unges erfaringer, følelser, drømme, håb, visioner alt for ofte reduceres til en statistik eller et beløb i et budget, når unge-emner debatteres offentligt.

Men ud over Ungdomsbureauet er Ungdommens Folkemøde i høj grad skabt og drevet af frivillige – både i form af kernefrivillige, der er med hele vejen fra januar og afviklingsfrivillige, der er med under folkemødet. Det vigtigste ved at være frivillig på Ungdommens Folkemøde er engagementet. Det er afgørende, at de frivillige finder en glæde ved at skabe en platform, hvor alle unge kan føle sig repræsenteret. Både selve folkemødet og processen op til folkemødet er båret af lysten til at gøre sine holdninger og sin person gældende. Og sådan skal det være. For det er dét, der er kernen i vores erklærede mål om, at vi vil engagere flere mere.

Nikolaj Falkenberg-Klok, kommunikationsstudent www.ungdomsbureauet.dk