Verdens Kvinder

København / maj 1, 2018

Verdens Kvinder

1726 1365 Civilian

Verdens kvinder i Danmark er en forening af kvinder, som primært er kommet til Danmark gennem ægteskab med en dansk mand. Vores integration er en kærlig og daglig proces. Vi er ægteskabsmigranter. Vi har fundet vores egen måde at være både danske og en etnisk minoritet, uden at føle os splittet.

Vores formål er at skabe og samle viden om velintegrerede indvandrere, at arrangere debat om og sætte fokus på etnisk og kønsligestilling og at kvalificere danske og udenlandske fagfolk, der arbejder med og møder integrationsbarrierer. Verdens Kvinder i Danmark ønsker at medvirke til at mindske integrationsbarrierer og derigennem sikre ligestilling og trivsel for nydanskere, så deres bidrag til det danske samfund øges og bliver synliggjort.

Vi kan noget særligt! Det er  f. eks. vejledning til nydanske kvinder i forhold til, hvordan de kan og vil bruge deres ressourcer, herunder hjælp og rådgivning til anerkendelse af kvalifikationer og efter- og videreuddannelse; rådgivning til kvinder, som er lige kommet til landet via familiesammenføring eller som medfølgende partner, med at etablere relationer og danne netværk i det nye land også uden for de større byer; coaching til karriereudvikling for nydanske kvinder, som har en videregående uddannelse fra hjemlandet og som har ambitioner om at bruge deres uddannelser og erfaring for at bygge en karriere her i Danmark; træning og rådgivning om interkulturel kommunikation og kompetenceudvikling med indvandrerbriller.

Foreningen Verdens kvinder i Danmark har dannet en pris for etniske minoritetskvinder, som fik navn Alma Prisen. Prisen går til en kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, som gør et kæmpe stykke arbejde i det danske samfund. Det blev i 2017 de første to kvinder med indvandrerbaggrund Yildiz Akdogan og Özlem Cekic, der blev valgt til det danske Folketing.

Youth-Trio – Socialization, Culture, Creativity

I 2017 gennemførte vi vores første internationale projekt. Som leder af et toårs samarbejdsprojekt af frivillige foreninger fra Sverige, Finland og Rusland, som har fået støtte fra Nordisk Ministerråd. Formålet med projektet er at udveksle erfaringer med at føre unge sammen gennem kreative projekter inden for det kulturelle område.

Folkemødet

Verdens kvinder i Danmark havde i samarbejde med andre i VerdensKulturCentrets foreningsnetværk, planlagt debatten ”Ordets magt” på Folkemødet på Bornholm 2017.  Her blev der diskuteret hvordan man taler om minoriteter, for at høre dem, for at ikke ramme dem og for at inkludere dem i fællesskabet.

For ord kan gøre ondt. Ord skaber generaliseringer, stereotyper og fordomme om hele grupper af mennesker i det danske samfund. Vi definerer og begrænser hinanden med ord. Men vi mennesker passer ikke ind i snævre kasser. Til arrangementet blev der skabt en platform, hvor mennesker, som rammes af disse ord, selv kunne sætte ord på egne erfaringer og gøre op med de begrænsende kasser.

Der udover afholder vi forskellige arrangementer f.x.:

  • Verdens kvinder i Danmark var med til demonstration d. 8. marts i København med flere tusind kvinder og mænd til kamp for bedre ligestilling i hverdagen.
  • Verdens kvinder i Danmark har udarbejdet en kampagne #Sendflerekvinderind, for at hjælpe kvindelige kandidater med at få plads i de nye kommunalbestyrelser. Vi har synliggjort især de kvindelige kandidater med etnisk minoritets baggrund overfor vælgerne ved at gennemføre forskellige aktiviteter.
  • Verdens kvinder i Danmark har i samarbejde med flere andre etniske minoritetsforeninger taget initiativ til at danne aftenskolen KulturMix. Formålet er at bidrage til at udbrede kendskabet til forskellige landes og nationaliteters kultur og traditioner.
  • Nordisk Mad med Indvandrer Briller – Identitet og udvikling. Verdens kvinder i Danmark holdt et kursus om nordiske fiskeretter for kvinder.
  • Kulturformidlingsevents for ældre mennesker, og på den måde give mulighed for at stifte bekendtskab med interessante kulturtraditioner fra forskellige lande.

Alma Bekturganova Andersen, www.verdenskvinder.dk