Yduns Have

Alstrup / december 1, 2017

Yduns Have

2444 1933 Civilian

Ved Alstrup på Samsø, lige ved Stavns Fjord, dyrkes der økologiske frugt og grøntsager på Yduns Have. Vi er Hester Callaghan og Bjarke Jensen, et ungt par uddannede økologer der overtager denne fondsejede gård i 2018. Yduns Have er den første gård, der blev opkøbt af Jordbrugsfonden Økologisk Samsø i 2016. Formålet med jordbrugsfonden er dels at tiltrække unge familier til Samsø og også giv unge landmænd mulighed for at få jord under neglene uden at skulle for låne det vilde beløb i banken. Yduns Have drives på 4. år og næste år overtager vi driften af gården og fortsætter med at dyrke et virvar af økologiske grøntsager, frugter og krydderurter og introducerer æglæggende høns til bedriften i et flytbart hønsehus så hønsene til hver en tid har adgang til frisk græs.

Vi ønsker at skabe et helhedslandbrug hvor alle de enkelte produktionsdele understøtter hinanden i en rotation og hvor der er lige meget fokus på det der sker under jorden som det der sker over jorden. Ved at bruge metoder fra conservation agriculture, vi ønsker at undgå sort jord som man aldrig vil finde i naturen, dyrke en mangfoldighed af afgrøder og minimere jordbearbejdning som forstyrrer jordlivet. Vi vil bestræbe os på at være selvforsynende med så meget dyrefoder som muligt og vil gerne finde en balance mellem dyr og markdrift når det gælder gødning. Vi synes at landbrug skal være indbydende og attraktivt – et sted hvor man kan få et positivt indblik i hvor ens mad kommer fra. På sigt vil vi gerne udvide vores dyrehold med græssende får og kvæg som giver meget tilbage til jorden og lagrer kulstof ved at afgræsse flerårige græsmarker.

Yduns Have har et tilknyttet fællesskabsstøttet landbrug (community supported agriculture, CSA) med 50 medlemmer. Fællesskabsstøttet landbrug er en udbredt model i udlandet og etablerer et stærkere bånd mellem landmand og forbruger. Forbrugerne betaler forud for sæsonen for ugentlig adgang til råvarer, hvilket sikrer forbrugeren økologisk mad til en fornuftig pris og giver landmanden likviditeten i den tid af året hvor de fleste udgifter holdes, samtidigt med, at der er en sikker afsætning. Vi er virkelig glade for modellen da det giver os en direkte kontakte til forbrugeren og den sikre afsætning giver os friere tøjler til at prøve lidt spøjse og mere risikable afgrøder af.

Frivillighed udgør en vigtig faktor i Yduns Have eksistens og daglige drift. Yduns Have vil ikke eksistere i dag uden en stærk gruppe af frivillige ildsjæle der kæmpede for at oprette en jordbrugsfond og give unge landmænd som os mulighed for at starte op som selvstændige. Frivillige hjælper også til på gården i løbet af sæsonen og vi tager imod WWOOF’ere (WorldWide Opportunities on Organic Farms – www.wwoof.org) og HelpX’ere (en international organisation af frivillige – www.helpx.net) som mod kost og logi arbejder på gården. Det gør meget for stemningen på gården at kunne dele oplevelsen og viden om økologi med folk fra hele verden. Det er den måde jeg selv og mange andre er blevet introduceret til landbrug og økologi på, og det vil være en kæmpe ære for os at dele Yduns Have med andre interesserede.

Hester Callaghan www.ydunshavesamsø.dk